Connect with us

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Pojmovi

Što je Mreža?

Računalna mreža je digitalna komunikacijska mreža koja omogućava nodovima (komponentama) da dijele resurse, podatke i jednostavno; da komuniciraju. Povezani uređaji u mreži razmjenjuju podatke putem fizičke veze (kabel) ili bežičnim pristupom mreži (WiFi).

Nod je neki uređaj sa adresom u mreži, a može biti osobno računalo, smartphone, server ili druga komponenta kojoj se dodijeli adresa da bi bila prisutna u mrežnoj strukturi. Ako imamo dva uređaja, koji međusobno komuniciraju, i imaju svoju adresu, možemo kazati da tvore mrežu. To je minimalni uvjet da bi definirali računalnu mrežu.

Računalna mreža podržava veliki broj aplikacija i servisa, kao i različiti hardver koji je sposoban raditi u mreži. Moderni skener, printer, i FAX uređaji u sebi imaju već ugrađene mrežne module (kartice) s kojima se mogu jednostavno instalirati u mrežu.

Topologija mreže: Ring, Mesh, Star, Fully Connected, Line, Tree i Bus.

Topologija mreže – Wikipedia

Bus mrežna arhitektura definirana je nodovima koji su povezani medijem po njegovoj dužini.

Star mrežu opisuje medij koji povezuje okolne nodove za jedan centralni nod.

Ring mreža “nacrtana” je nodovima koji su spojeni sa lijeve i sa desne strane za susjedni nod. Na kraju nodovi, zajedno sa medijem, tvore jedan krug, odnosno prsten.

Mesh mreža je na prvi pogled nasumično dizajnirana. Svaki nod je povezan s proizvoljnim brojem susjednih nodova, s tim da postoji barem jedan presjek od bilo kojeg noda, do bilo kojeg drugog.

Fully connected je mreža u kojoj je svaki nod povezan sa svakim drugim nodom u toj mreži.

Tree arhitektura je uređena po hijerarhijskoj važnosti nodova.

Vrste računalnih mreža

Kako smo već spomenuli, računalna mreža omogućava komunikaciju između različitih uređaja (računala, mobitela, printera, isl …), putem medija (kabel ili WiFi). Mreže možemo podijeliti na LAN (lokalna, najmanja mreža), MAN (veća mreža od lokalne) i WAN (geografski gledano, najveća mreža).

Pored spomenute podjele, mreže možemo kategorizirati i kao: PAN (Personal Area Network), SAN (Storage Area Network), EPN (Enterprise Private Network) i VPN (Virtual Private Network).

Local Area Network je mreža računala u kojoj uređaji mogu dijeliti podatke i resurse. Računari se nalaze raspoređeni u blizini, obično u uredu, ili u više ureda nekog objekta. LAN mrežu mogu sačinjavati najmanje 2 računala, ali je broj obično veći od toga. U LAN-u se mogu nalaziti i drugi nodovi, najčešće switch uređaji, router, modem, mrežni štampač i naravno računala. Shema LAN-a definirana je TCP/IP protokolom, gdje su privatne IP adrese jedinstvene za tu mrežu. Router se nalazi na vanjskom sloju LAN-a i služi kao poveznica sa većom mrežom, najčešće WAN mrežom, odnosno internetom.

MAN je skraćenica od Metropolitan Area Network, i već možemo zaključiti da je to mreža koja spaja uređaje na većoj udaljenosti. Ipak, MAN je mreža manjeg obima od WAN mreže, i drugačija po konfiguraciji i mogućnostima. MAN mreža spaja računala za razmjenu podataka, te druge nodove, na većim udaljenostima, gdje klijenti trebaju veće brzine u komunikaciji. Ipak, ovaj pristup dosta je rijedak, jer se MAN teško održava, konekcija može biti u prekidu, a intervencije su zahtjevne. Jedan primjer gdje se koristi MAN su poduzeća koja nude kabelsku TV po gradovima. Svaki router uređaj je nod neke MAN mreže, a brzina signala mora biti dovoljna da nesmetano imamo brzi internet + TV kanale.

Uz LAN, WAN je najpoznatija mrežna struktura. WAN ili Wide Area Network je mreža računala i drugih nodova koji rade na velikim geografskim udaljenostima. Možemo WAN promatrati kao dvije LAN mreže koje su međusobno udaljene, ali spojene linkom. Mreže mogu biti povezane ili telefonskim kabelom, ili zračno (radio valovima). Kao i MAN, WAN se teško održava, link nije 100% pouzdan, a sama konfiguracija financijski je zahtjevna.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Možda će vas zanimati

Pojmovi

Ako u Google utipkate “što je server” (what is server) dobit ćete odgovor da je server osoba ili stvar koja servira. Malo jasniji odgovor...

Pojmovi

Mrežna kartica (NIC, Network Interface Card), poznata kao Ethernet card ili Network adapter. Sve su to stručni nazivi za karticu bez koje danas teško...

Pojmovi

Pored interneta, najpoznatijeg svjetskog javnog servisa, infrastrukturu globalnih razmjera koristimo i u druge svrhe. Internet je tek jedan od mnogih servisa (protokola), doduše najpoznatiji,...

Pojmovi

Microsoft Windows je najviše zastupljen OS još od 90-tih godina prošlog stoljeća. Pisanjem o Linuxu spomenuli smo Windows kao konkurentni Operacijski Sustav, što on...