Drukčiji ili drugačiji?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: drukčiji ili drugačiji?

Ovdje je riječ o pisanju pridjeva drukčiji i drugačiji. Oba načina pisanja su pravilna, no neki jezikoslovci zagovaraju korištenje oblika – drukčiji. Kod oblika drukčiji provedena je glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti – drugčiji > drukčiji.

Primjeri pravilnog korištenja su sljedeći:
Moraš drukčije pristupiti rješavanju problema.
Njegov jedini problem jest bio to što je drukčiji od drugih.
Ona je imala drukčije odabire u životu.
Drugi i drukčiji su uvijek u najtežem položaju, nije lako uklopiti se, ali zar to svi i žele?

U zaključku, oblike drugačija, drugačije, drugačijima, drugačijih… možemo susresti svakodnevno i dijelom su hrvatskog jezika. No, kad želimo koristiti hrvatski standardni jezik, prednost valja dati oblicima – drukčije, drukčijih, drukčijima, drukčijih, drukčija…

LEAVE A COMMENT