Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kategorija: Kako se piše

Alki ili alci

Alka je viteška igra u kojoj konjanik kopljem cilja u alku, odnosno manji kovani obruč. U dvosložnim imenicama ne provodi se sibilarizacija te sklonidba imenice glasi: alka, alke, alki, alku, alko, alki, alkom. Važno je napomenuti da Hrvatski jezični portal u dativu i lokativu dopušta koristiti i sibilarizirani oblik: alci. . . . Pročitaj više

Arhiv ili arhiva

Kako je pravilno pisati: arhiv ili arhiva? U ovoj dvojbi radi se o tome piše li se pravilno imenica arhiv ili arhiva. Odnosno, postavlja se pitanje je li pravilno pisati imenicu u muškom ili ženskom rodu. Ponekad je riječ o tome da obje opcije budu pravilne i dopuštene, a u . . . Pročitaj više