Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Delinkvent ili delikvent?

Kako je pravilno pisati: delinkvent ili delikvent? Riječ nije hrvatskog podrijetla, već dolazi od latinskog delinquere što znači činiti krivo. S obzirom na podrijetlo riječi, ne smijemo ispuštati glas n, te se ispravno piše: delinkvent, delinkventi, delinkventom, delinkvencija, delinkventica, delinkventno, delinkventski, delinkventnost…