Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: R

Ribič ili ribić?

Kako je pravilno pisati: ribič ili ribić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Radia ili radija?

Kako je pravilno pisati: radia ili radija? Ovdje je riječ o dvojbi kako glasi pravilan genitiv imenice radio. Pravilno je u obliku genitiva između glasova /i/ te /a/ umetnuti glas j. Stoga je pravilan oblik: radija. I u drugim padežima dodaje se glas j: radiju, radija, radijima. Instrumental jednine pravilno . . . Pročitaj više

Rijetko ili rjetko?

Kako je pravilno pisati: rijetko ili rjetko? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Razlijevati ili razljevati?

Kako je pravilno pisati: razlijevati ili razljevati? Glagol u značenju ‘izliti iz jedne u više posuda ili izliti naokolo’ naglašen je dugouzlaznim naglaskom. To znači da se izgovara dugo i pravilno ga je pisati: razlijevati. Također je ispravno: razlijevam, razlijevaš, razlijevamo, razlijevate, razlijevali, razlijevanje…