Čista perverzija: nova najava za ‘Dan nezavisnosti’ traje čak 5 minuta