‘Karta u jednom smjeru’, novi roman Aleksandra Obradovića