Koju smo cijenu spremni platiti za opstanak vrste, pita se izvrsni ‘At the End’