Naoštrite pera, evo natječaja za fantastičnu priču osmog Refesticona!