Gdje su nestala sva živa bića, pita se robot u kratkom filmu L3.0