Netko je u CGI-ju obradio Akiru i rezultat je fantastičan