Nova, akcijom nabijena najava za ‘Star Trek: Picard’