Connect with us

Znanost

Foto: Pixabay

Znanost

Deset razloga zašto bi djeca trebala učiti strane jezike

Moći će komunicirati sa više ljudi

Na kraju krajeva, zar to nije razlog zašto većina ljudi uči drugi jezik? Kada možete razgovarati s ljudima na njihovom jeziku, stvarate dublju vezu i razumijevanje. Ako naučite jezik kao dijete, imati ćete doživotnu korist od stvaranja međukulturalnih prijateljstava, većih poslovnih mogućnosti, pa sve do uzbudljivih putničkih avantura i dubljih uvida u to kako drugi vide svijet.

Naučite mandarinski i moći ćete razgovarati s više od milijardu ljudi širom svijeta. Naučite Hindski i moći ćete razgovarati s još 650 milijuna ljudi.

Dok je engleski postao lingua franca svijeta, učenje stranog jezika (ili dva) povećava mogućnosti za povezivanje i otvara vrata mnogim prednostima dvojezičnosti.

Pomaže pri razvoju dječjeg mozga

Istraživanja su pokazala da su ljudi koji pričaju više jezika bolji u zadacima koji zahtijevaju pozornost na više stvari nego oni koji govore samo jedan jezik. Skeniranje mozga pokazuje da imaju više sive tvari u područjima mozga koji su uključeni u izvršnu funkciju. Hipoteza tvrdi da napor koji je potreban kod biranja  na kojem jeziku ćemo govoriti daje “mentalnu gimnastiku” što daje dodatnu praksu u fokusiranju svoje pažnje.

Ove se koristi pojavljuju rano – nova istraživanja pokazuju da čak i bebe mlađe od godinu dana koje su izložene više jezika pokazuju različite kognitivne obrasce u svom mozgu u usporedbi sa onim bebama koje slušaju samo jedan jezik.

Potiče bolje rezultate u školi

Studija u kojoj je sudjelovalo desetak tisuća srednjoškolaca otkrila je da učenici koji su učili strane jezike, imali su bolje rezultate testu American College Test (ACT) za engleski jezik i matematiku. Dakle, potičite djecu da uče strane jezike.

Povećava sposobnost djece na njihovom materinjem jeziku

Prije mnogo godina ljudi su vjerovali da bi učenje drugog jezika moglo zbuniti dijete. Istraživanja pokazuju da djeca koja uče strani jezik imaju bolje rezultate na svom materinjem jeziku nego učenici koji ne pohađaju dvojezičnost, što se mjeri na standardiziranim testovima. Druga su istraživanja pokazala da djeca koja uče drugi jezik počinju čitati ranije, a prednost povećava što su ranije izloženi drugom jeziku. Osim toga, dvojezična djeca bolje su prepoznavala gramatički pogrešne rečenice od jednojezičnih. Kao što je rekao Goethe, “oni koji ne znaju ništa o stranim jezicima, ne znaju ništa o svom.”

Djeca lakše uče nove jezike

Svi smo čuli kako se za djecu kaže da upijaju kao spužve. Istraživanja su pokazala kako je ta dob ključna za učenje jezika. Nakon puberteta, afinitet za učenje jezika je manji, što ne znači da nećete moći naučiti novi jezik i u odrasloj dobi. Istraživanje koje je provela dr. Patricia Kuhl s Instituta za učenje i mozgovne znanosti Sveučilišta u Washingtonu pokazuje da se djeca sa 8 do 12 mjeseci počinju fokusirati na zvukove koji se javljaju na njihovom materinjem jeziku i gube “sluh” Za zvukove na drugim jezicima. Međutim, ako su bebe izložene drugom jeziku, one zadržavaju sposobnost razlikovanja tih stranih zvukova.

U dobi od 7 do 8 godina djeca mogu naučiti govoriti drugi jezik s tečnom gramatikom i bez naglaska koji ih odaje. Nakon tog ključnog razdoblja sposobnost ovladavanja stranim jezikom se postupno smanjuje.

Kada jednom naučite jedan strani jezik, lakše ćete naučiti druge.

Povećava empatiju

Dr. Katherine Kinzler, sa Sveučilišta Cornell, objašnjava kako djeca u višejezičnom okruženju imaju društvena iskustva koja pružaju rutinsku praksu u razmatranju perspektiva drugih: moraju razmišljati o tome tko govori kojim jezikom, tko razumije koji je sadržaj, vrijeme i mjesta u kojima se razlikuju jezici.

 Pomaže u sprečavanju kognitivnog opadanja povezanog sa starenjem Neke studije su pokazale da ljudi koji redovito govore drugi jezik mogu odgoditi Alzheimerovu bolest i druge vrste demencije za 4,5 godina.

Podiže međukulturalno razumijevanje Kao što će vam svaki terapeut reći, dobra komunikacija je ključna. To postaje puno lakše ako, barem, možete razumjeti jezik drugog.Ali učenje stranog jezika ima snažniji udarac. Jezik i kultura toliko su isprepleteni da učenje stranog jezika gradi kulturno razumijevanje i pruža duboki uvid u to kako drugi ljudi vide svijet. Lingvistički relativisti tvrde da je način na koji vidimo svijet oblikovan jezikom koji koristimo.Istraživanje je čak pokazalo da ista osoba može imati različite odgovore na pitanja ovisno o jeziku u kojem se pitanje postavlja!Različiti jezici mogu izgraditi vaš mozak na različite načine.

Pomaže u razvoju sluha za glazbu Istraživanja su pokazala da su govornici tonskih jezika, kao što su mandarinski i kantonski, bolje identificirali glazbene visine nego govornike ne-tonskih jezika kao što su engleski i francuski.U tonskim jezicima ista riječ može imati različita značenja. Što se događa ako ne obratite pozornost na ton na kineskom? Recite “ma” s visokim tonom, a vi ste rekli “majka”. Recite to s padajućim, ali rastućim tonom, i rekli ste “konj”.  

 Povećava mogućnosti za uspješniju karijeru Jezično obrazovanje je ključno za radnu snagu budućnosti, a dvojezičnost može proširiti mogućnosti u karijeri. Mnogi poslovi u obrazovanju, zdravstvu, socijalnom radu, nacionalnoj sigurnosti, prevođenju, turizmu i međunarodnom poslovanju zahtijevaju ili favoriziraju kandidate koji govore dva ili više jezika, što rezultira većim mogućnostima zapošljavanja za one koji znaju drugi jezik. I govoriti strani jezik može olakšati ispunjavanje uvjeta za posao, stažiranje i programe studiranja na poslu u drugim zemljama.

Nastavi čitati

Više u Znanost

Popularno

Pratite nas na Fejsu

Na Vrh