Connect with us

Znanost

Psihijatrija

Djeca roditelja oboljelih od bipolarnog poremećaja imaju povećan rizik od mentalne patnje


Prema novijoj studiji, mala djeca čiji roditelji imaju bipolarni poremećaj – mentalnu bolest obilježenu teškim promjenama raspoloženja od depresije pa sve do manije – imaju osam puta veći rizik od razvoja ADHD-a (poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje) u odnosu na djecu mentalno zdravih roditelja. Ta djeca također imaju šest puta veći rizik da pate od dva ili više mentalnih poremećaja.

U studiji predvođenoj s dr. Borisom Birmaherom iz Western Psychiatric Institue and Clinic in Pittsburgh, Pennsylvania, 121 dijete u dobi od druge do pete godine od 83 roditelja koji pate od bipolarnog poremećaja uspoređeno je sa 102 djeteta iste dobi od 65 roditelja bez bipolarnog poremećaja u povijesti bolesti. Istraživači su isključili roditelje kojima je ikad bila dijagnosticirana shizofrenija, mentalna retardacija ili poremećaj raspoloženja koji proizlazi iz zloupotrebe ljekova ili je na bilo koji način medicinski uvjetovan.

Njihovi rezultati, objavljeni u American Journal of Psychiatry, ukazuju na povišen rizik razvoja ADHD i drugih psihijatrijskih poremećaja među djecom čiji roditelji pate od bipolarnog poremećaja. Samo troje djece bipolarnih roditelja imalo je dijagnosticiran poremećaj raspoloženja. Djeca bipolarnih roditelja, kod kojih je nađen poremećaj ponašanja kao što su ADHD te poremećaj protivljenja i prkosa uz to su imala i znatno teže manične i depresivne simptome, nego djeca roditelja koji nisu patili od bipolarnog poremećaja.

Kako se dijagnosticiranje srednjoškolaca na maniju smatra kontroverznim poduhvatom, istraživači ukazuju na prethodne studije koje pokazuju da se u djece predškolske dobi mogu pouzdano opisati znakovi psihijatrijskih poremećaja, uključujući i bipolarni poremećaj, čak i kod djece od dvije godine.

Istraživači u svom izvješću potvrđuju da roditelji sa bipolarnim poremećajem mogu biti svjedoci ponašanja svoje djece koje ih podsjeća na vlastite simptome koji su predhodili razvoju bolesti. Takav oprez može biti opravdan, jer kako istaživači navode: ˝Najveći pojedinačni faktor rizika za razvoj bipolarnog poremećaja je pozitivna obiteljska anamneza.˝

Kao i kod većine medicinskih problema, postoji korist od ranog otkrivanja, bilježe Birmaher i kolege. Psihosocijalnim intervencijama cilj je pomagati djeci predškolske dobi s poremećajima u ponašanju i starijoj djeci sa znakovima poremećaja raspoloženja, ističu istraživači. Učinkovito liječenje psihičkih problema u roditelja može umanjiti ozbiljnost, a možda i odgoditi ili spriječiti novi napad sličnih problema njihove djece.

Izvor: reuters.com

Tražili ste na googlu:

bipolarni poremećaj, bipolarni poremecaj kod djece

Life is a sexually transmitted disease and there is a 100% mortality rate.

Ostavi komentar

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Više u Psihijatrija

Popularno

Advertisement

Pratite nas na Fejsu

Na Vrh