Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Zdravlje i Medicina

Što je bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj ili skraćeno BAP jest poremećaj u razini aktivnosti i raspoloženja. Ovaj poremećaj može uzrokovati drastične razlike u raspoloženju i ponašanju osobe, na način da isti variraju od maničnih do depresivnih epizoda. Također može izazvati manje teške, manične periode (hipomanične epizode). Ove epizode obično traju najmanje tjedan dana, ali mogu trajati mjesecima. Simptomi bipolarnog poremećaja mogu biti zbunjujući, čak i za profesionalce koji su proveli godine učeći kako bi mogli dijagnosticirati i liječiti razna mentalna stanja. Bipolarni se poremećaj često pogrešno dijagnosticira kao depresija, prije nego što se dobije točna potvrda ovog stanja. 

Kako nastaje

Ovaj poremećaj raspoloženja nastaje kao rezultat interakcije između bioloških, socijalnih i psiholoških čimbenika. Njegova rasprostranjenost nije velika te čini tek 15% svih poremećaja raspoloženja, a najčešće pogađa žene.

Biološki čimbenici koji utječu na nastanak BAP jesu genetika te određene tvari u mozgu kao što su seratonin, noradrenalin i dopamin. Bitno je naglasiti da ovaj poremećaj nastaje najčešće nakon teške životne situacije.

Simptomi BAP-a

Najčešći simptom je učestala pojava depresivnih i maničnih epozoda. Učestalost izmjene epizoda, kao i njihove karakteristike, mogu biti različite. Najčešće BAP počinje depresivnom epizodom, nakon čega se depresivne faze izmjenjuju sa maničnim, dok se kod 10-20% oboljelih javljaju samo manične epizode.

Manična epizoda

Karakteristično za maničnu epizodu jest pojava veselog i euforičnog ponašanja, koje uopće nije u skladu sa situacijom u kojoj se pojedinac nalazi. Vidljiva je živahna gestikulacija u razgovoru, upadljivi vanjski izgled i sveukupni ”look” osobe. Na prvu će vam se činiti kao energične i optimistične osobe koje su stalno u pokretu. U tim trenutcima potreba za spavanjem i hranom je drastično smanjena, a isto dovodi do padanja kilaže. Pojedinci će se osjećati zdravo i u naponu snagu, ali to je njihov subjektivni osjećaj. Donositi će nepromišljene odluke i poduzimati nagle poduhvate. Ono što je važno naglasiti je pojačana seksualna želja kod bolesnika, stoga su skloni dovesti se u neugodne situacije. Nadalje, javljaju se velike nerealne ideje o moći, uspjehu, bogatstvu i to najčešće u obliku glasa koji se obraća bolesniku.

Hipomanija se može definirati kao blago povišeno raspoloženje, višak energija, osjećaj fizičkog blagostanja. Dakle, veoma slično maniji ali u manje izraženoj mjeri.

Depresivna epizoda varira od veoma blage do vrlo izražene. Može trajati nekoliko dana i tjedana. Smanjena je fizička aktivnost u bolesnika, osjeća se depresivno, potišteno, nema volje za uobičajene aktivnosti i ne može postići osjećaj zadovoljstva. Moguća je pojava suicidalnih ideja.

Miješani oblik BAP-a

Miješani oblik bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP-a) karakteriziraju brze izmjene maničnih i depresivnih epizoda, ili su istovremeno prisutni miješani simptomi manije i depresije.

Liječenje

S obzirom na napredak farmaceutske industrije, danas postoji širok spektar lijekova, koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim lijekovima, mogu liječiti ovakve promjene raspoloženja. Vrlo je bitno uzeti u obzir individualno stanje i potrebe bolesnika. Lijekovi koji se koriste spadaju u razne kategorije, od antipsihotika, stabilizatora raspoloženja do antidepresiva i hipotnika. Uključuju se i razni oblici psihoterapije kako bi se bolesnika educiralo o poremećaju te kako bi se uspostavila suradnja u liječenju.  Liječenje funkcionira na način da se vremenom produljuje razdoblje stabilnog raspoloženja, dok se skroz ne reducira intenzitet i trajanja maničnih i depresivnih epizoda.

Možda će vas zanimati