Kako je pravilno pisati: zračak ili zraćak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice zrak. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zračak, zračka, zračku, zrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvijerstvo ili zvjerstvo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava okrutno djelo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvjerstvo, zvjerstva, zvjers..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvjerka ili zvijerka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedinka zvijeri. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvjerka, zvjerke, zvje..

Read more

Kako je pravilno pisati: zvjerinjak ili zvijerinjak? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava zoološki vrt ili u prenesenom značenju mjesto svakakvih ljudi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvjerinjak, zvjerinjaka, zvjerinj..

Read more

Kako je pravilno pisati: zviježđe ili zvježdže? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici kojom se označava skupina zvijezda. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zviježđe, zviježđa, zvijež..

Read more

Kako je pravilno pisati: zviježđe ili zvježđe? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici kojom se označava skupina zvijezda. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zviježđe, zviježđa, zvijež..

Read more

Kako je pravilno pisati: zloćudnik ili zločudnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja je zloćudna. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zloćudnika, zloćudniku, zloćudni..

Read more

Kako je pravilno pisati: zloćudan ili zoločudan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto zle ćudi. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zloćudan, zloćudna, zloću..

Read more

Kako je pravilno pisati: zabjeliti ili zabijeliti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto bijelim. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zabijeliti, zabijelim, zabijel..

Read more

Kako je pravilno pisati: zabijač ili zabijać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji zabija. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zabijač, zabijača, zabija..

Read more