Kako je pravilno pisati: vijaća ili vijača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrsta lopate i uže za preskakivanje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vijača, vijače, vijači, vija..

Read more

Kako je pravilno pisati: veslačica ili veslaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja vesla ili se bavi veslanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veslačica, veslačice, veslač..

Read more

Kako je pravilno pisati: veslački ili veslaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na veslače i veslanje. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veslački, veslačke, veslač..

Read more

Kako je pravilno pisati: veslać ili veslač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji vesla ili se bavi veslanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veslač, veslača, vesla..

Read more

Kako je pravilno pisati: veličati ili velićati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači slaviti nešto. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veličam, veličaš, veli..

Read more

Kako je pravilno pisati: veličanstvenost ili velićanstvenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto veličanstveno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veličanstvenost, veličanstveno..

Read more

Kako je pravilno pisati: veličanstven ili velićanstven? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što izaziva divljenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veličanstven, veličanstvena, veličanstv..

Read more

Kako je pravilno pisati: veleučilište ili veleućilište? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava visoka škola. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veleučilište, veleučilišta, veleučilištu, veleučiliš..

Read more

Kako je pravilno pisati: veleposjednica ili veleposijednica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava netko tko je vlasnik velikog posjeda. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veleposjednica, veleposjednice, veleposjedni..

Read more

Kako je pravilno pisati: veleposijednik ili veleposjednik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava netko tko je vlasnik velikog posjeda. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veleposjednik, veleposjednika, veleposjedn..

Read more