Kako je pravilno pisati: osvjestiti ili osvijestiti? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju odraza jata u hrvatskom jeziku, ije ili je, u značenju probuditi se iz nesvijesti ili doći k svijesti. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu, odnosno možemo reći da je njegov izgovor dug.Ekavska varijanta bila bi osvestiti, a ikavska ..

Read more

Kako je pravilno pisati: za sada ili zasada? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Ovdje je zapravo riječ o dvojbi između pisanja oblika za sad ili zasad. Sad ima na kraju navezak a koji ne mijenja značenje.Kod dvojbe u pisanju za sad ili zasad, odgovor je da se taj prilog u značenju ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dviju ili dvaju? Ovdje je riječ o odabiru u pisanju između oblika dviju ili dvaju. Naime, radi se o sklonidbi brojeva. U hrvatskom jeziku dekliniraju se odnosno sklanjaju brojevi do pet: jedan, dva, tri i četiri. Ovdje je riječ o dviju i dvaju, odnosno genitivu množine kod broja dva. Genitiv u ..

Read more

Kako je pravilno pisati: mom ili mojem? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa posvojne zamjenice moj. Naime, u padežima zamjenica moj glasi:N mojG moga ili mog ili mojegaD mom ili mome ili momu ili mojemuA mog ili moga mojegaV mojL mom ili mome ili momu ili mojemuI mojim Posvojna zamjenica dolazi od ..

Read more

Kako je pravilno pisati: decimalna točka ili decimalni zarez? Piše li se pravilno decimalnu točku ili zarez? Ova dvojba zapravo je vrlo stara i nije usko vezana za hrvatski jezik, već postoji i u mnogobrojnim svjetskim jezicima. Naime, decimalna točka koristi se u engleskom jeziku. Danas je engleski jezik u svijetu izrazito dominantan i utječe ..

Read more

Kako je pravilno pisati: pekara ili pekarna? Ovdje je riječ o dvojbi koju riječ odabrati kad pomislimo na topla peciva i svježi kruh. No, situacija s pekarama, pekarnicama, pekarnama ponešto je komplicirana. Ali, tako je samo na prvi pogled. Naime, riječ pekara označava mjesto proizvodnje kruha, gdje se kruh oblikuje, mijesi, peče… Imenica pekarnica označava ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bezveze ili bez veze? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ je o izrazu koji se sastoji od prijedloga bez i imenice veza. Izraz taj označava nešto što nije potrebno, što se smatra glupošću, lošim… A naravno uporaba u razgovornom stilu je mnogo, mnogo šira. Pravopisi zapravo ..

Read more

Kako je pravilno pisati: primijetiti ili primjetiti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između refleksa jata /ije/ ili /je/. Ovakve dvojbe – pisati ije ili je – vrlo su česte u hrvatskom jeziku. Svakodnevno se dvoji pisati lijep ili ljep, vijest ili vjest, i tome slično. Riječ je ovdje o svršenom glagolu u značenju ..

Read more

Kako je pravilno pisati: promjeniti ili promijeniti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je. Ovaj glagol dolazi od riječi mijena koja dolazi od praslavenskog i staroslavenskog měna. Glagol ..

Read more

Kako je pravilno pisati: riješavati ili rješavati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je. Ovdje je riječ o glagolu koji znači donijeti odluku, odrediti ishod nečega ili doći ..

Read more