Kako je pravilno pisati: prelijetati ili preljetati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o nesvršenom glagolu koji se tvori od prefiksa pre- i glagola letjeti te znači letenjem preći preko nečega ili u prenesenom značenju nešto brzo obaviti. Pravilno je pisati prelijetati, prelijetam, prelijetaš, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: prelijevati ili preljevati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o nesvršenom glagolu koji se tvori od prefiksa pre- i glagola liti te označava izlijevanje tekućine. Pravilno je pisati prelijevati, prelijevam, prelijevaš, prelij..

Read more

Kako je pravilno pisati: pregorjeti ili pregorijeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o svršenom glagolu koji se tvori od prefiksa pre- i glagola gorjeti te je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno je pisati pregorjeti, pregorim, pregoriš, preg..

Read more

Kako je pravilno pisati: predodžba ili predođba? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od glagola predočiti i sufiska -ba. Označava doživljaj ili konstrukciju stvorenu na temelju pretpostavki ili podataka. Pravilno je pisati predodžba, predodžbe, predodžbi, predod..

Read more

Kako je pravilno pisati: prebolijeti ili preboljeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o svršenom glagolu koji se tvori od prefiksa pre- i imenice bole te znači ozdraviti ili u prenesnom značenju prestati žaliti za nekim. Pravilno je pisati preboljeti, prebolim, preboliš, preb..

Read more

Kako je pravilno pisati: precijeniti ili precjeniti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o svršenom glagolu koji se tvori od prefiksa pre- i glagola cijeniti te znači odrediti nečemu veću cijenu ili imati o nekome suviše dobro mišljenje. Pravilno je pisati precijeniti, precijenim, precijeniš, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: praznovijerje ili praznovjerje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o imenici srednjeg roda koja označava vjerovanje u neobjašnjive sile, magiju, čaroliju. Pravilno je pisati praznovjerje, praznovjerja, praznovjerju, praznovjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: praščić ili prašćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o deminutivu ili umanjenici imenice prasac koja dolazi od praslavenske riječi porsę. Pravilno je pisati praščić, praščića, praščiću, praščićem, prašči..

Read more

Kako je pravilno pisati: prapovijest ili pra povijest? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica označava razdoblje ljudske povijesti do pojave pisanih dokumenata. Poznati su nazivi i prethistorija ili pretpovijest. Pravilno je pisati sastavljeno prapovijest, prapovijesti, prapovijesni. Također, sastavljeno se pišu i druge riječi koje počinju s pra-: pračovjek, praljudi, pradjed, prau..

Read more

Kako je pravilno pisati: povrijediti ili povrjediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o glagolu koji se tvori od prefiksa po- i glagola vrijediti te znači nanijeti tjelesnu ili duševnu bol, prekršiti zakon. Pravilno je pisati povrijediti, povrijedim, povrijediš, povrijedi, povrijedimo, povrijed..

Read more