Kako je pravilno pisati: najkrači ili najkraći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Radi se o superlativu pridjeva kratak kojim se označava manji dio nečega. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najkraći, najkraćeg, najkra..

Read more

Kako je pravilno pisati: najkraći ili naj kraći? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Radi se o superlativu pridjeva kratak kojim se označava manji dio nečega. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najkraći, najkraćeg, najkra..

Read more

Kako je pravilno pisati: Čeh ili Ćeh? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanovnika Češke. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Čeh, Čeha, Č..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćeški ili češki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na Češku i Čehe. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati češki, češkog, če..

Read more

Kako je pravilno pisati: prošećite ili prošečite? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o drugom lice množine imperativa glagola prošetati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pr..

Read more

Kako je pravilno pisati: izvlači ili izvlaći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola izvlačiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: izvlaćenje ili izvlačenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola izvlačiti. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izvlačenje, izvlačenja, izvlače..

Read more

Kako je pravilno pisati: nanijela ili nanjela? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom koji znači nešto donijeti u više navrata. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: nanjeo ili nanio? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom koji znači nešto donijeti u više navrata. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pis..

Read more

Kako je pravilno pisati: nanijeti ili nanjeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto donijeti u više navrata. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nanijeti, nanesem, naneseš, nan..

Read more