Kako je pravilno pisati: uostalom ili u ostalom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Uostalom se najčešće koristi kao česticu (vrsta riječi) koja povezuje dijelove teksta. U tom slučaju piše se spojeno odnosno sastavljeno. Ako je pak riječ o spoju prijedloga u o pridjeva ostali (u ostalom) pravilno se piše rastavljeno. Primjeri ..

Read more

Kako je pravilno pisati: u glavnom ili uglavnom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba načina pisanja ovog primjera su točna – i u glavnom i uglavnom. No, ne u svim slučajevima. Pisano sastavljeno riječ je o prilogu ili čestici. Ako pišemo rastavljeno (u glavnom) riječ je o prijedlogu u i ..

Read more

Kako je pravilno pisati: stoga ili s toga? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom primjeru, s toga ili stoga, odgovor je taj da se ponekad piše rastavljeno, a ponekad sastavljeno. No, takvo pisanje nije proizvoljno, već ovisi o čemu se radi. Veznik u zaključnim rečenicama – stoga – uz dakle ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ovde ili ovdje? U ovom slučaju odnosno dvojbi, pisati ovdje ili ovde, koja se često javlja kod govornika hrvatskog jezika, odgovor je nedvosmislen. U našim narječjima i govorima oblik ovde može se često čuti, kao i primjerice oblik ‘ovdi’, ‘odi’ i slični, koje možemo čuti u Dalmaciji. No, u hrvatskom standardnom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: preda mnom ili predamnom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju imamo prijedlog pred i instrumental osobne zamjenice ja – mnom. Prijedlog pred u nekim je riječima prefiks, kao što je slučaj kod primjera predvoditi, gdje se piše kao jedna riječ s glagolom voditi. U ovom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: sliki ili slici? Ovdje je riječ o tome provodi li se kod imenice slika sibilarizacija ili ne.Sibilarizacija je glasovna promjena pri kojoj se glasovi k, g i h ispred e i i mijenjaju u glasove c, z i s. Neki od primjera u kojima se sibilarizacija provodi su: vuk – vuci, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nazdravlje ili na zdravlje? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, na zdravlje i nazdravlje može se pojavljivati u različitim kontekstima te stoga i drugačije pisati.Pisano rastavljeno, odvojeno na zdravlje spoj je prijedloga na i imenice zdravlje. Pisano sastavljeno odnosno spojeno nazdravlje jest uzvik koji se izgovara nakon ..

Read more

Kako je pravilno pisati: podpitanje ili potpitanje? Kod dvojbe piše li se pravilno podpitanje ili potpitanje, radi se o tome provodi li se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. U ovom primjeru imenica nastaje od prijedloga pod i imenice pitanje, označava pitanja koja slijede nakon glavnog te se odnose na određene pojedinosti.U tvorbi imenice pod ..

Read more

Kako je pravilno pisati: na kratko ili nakratko? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, moguće je pisanje sastavljeno nakratko i rastavljeno na kratko, no onda nije riječ o istim primjerima. Prilog se piše sastavljeno, nakratko, i označava da se nešto treba odviti za kratko vrijeme, brzo. Rastavljeno pisano, na kratko, spoj ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćao ili čao? Ovdje je riječ o svakidašnjem pozdravu koji se uvriježio u hrvatskom jeziku, a dolazi nam iz susjedne zemlje Italije.Riječi koje su u hrvatski jezik došle iz talijanskog nazivamo talijanizmima, s najviše ih ima na obali, zbog geografskih ali i političko-povijesnih razloga. Primjeri nekih talijanizama su barka (čamac), šporko ..

Read more