Kako je pravilno pisati: Banija ili Banovina? Riječ banovina označava upravnu oblast kojom upravlja ban. Može označavati i zgradu u kojoj se nalazi administracija banovine (tako se i danas zove gradska vijećnica u Splitu). Danas se to odnosi na geografsko područje u Republici Hrvatskoj. Postoje dvojbe o tome je li pravilno pisati Banija ili Banovina, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: botaničarka ili botanićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja se bavi botanikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati botaničarka, botaničarke, botaničar..

Read more

Kako je pravilno pisati: botaničar ili botanićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi botanikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati botaničar, botaničara, botaniča..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombonijera ili bombonjera? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava dekorativna kutija u kojoj su čokoladni bomboni ili trgovina čokolade. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombonijera, bombonijere, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombončić ili bombonćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice bombon. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombončić, bombončića, bombonči..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombastičnost ili bombastićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je bombastično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombastičnost, bombastičnosti, bombastičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombastičan ili bombastićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što teži senzaciji i fasciniranju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombastičan, bombastična, bombasti..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolničarski ili bolnićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na bolničare ili na način bolničara. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolničarski, bolničarskog, bolničars..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolečivost ili bolećivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja je bolećiva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećivosti, bolećivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolećiv ili bolečiv? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko meka srca. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećiva, bolećivu, boleći..

Read more