Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odsada ili otsada?

Kako je pravilno pisati: odsada ili otsada? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Osvjestiti ili osvijestiti?

Kako je pravilno pisati: osvjestiti ili osvijestiti? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju odraza jata u hrvatskom jeziku, ije ili je, u značenju probuditi se iz nesvijesti ili doći k svijesti. Ovaj svršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu, odnosno možemo reći da je njegov izgovor dug. Ekavska . . . Pročitaj više

Za sada ili zasada?

Kako je pravilno pisati: za sada ili zasada? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Ovdje je zapravo riječ o dvojbi između pisanja oblika za sad ili zasad. Sad ima na kraju navezak a koji ne mijenja značenje.Kod dvojbe u pisanju za sad ili zasad, odgovor je da . . . Pročitaj više

Dviju ili dvaju?

Kako je pravilno pisati: dviju ili dvaju? Ovdje je riječ o odabiru u pisanju između oblika dviju ili dvaju. Naime, radi se o sklonidbi brojeva. U hrvatskom jeziku dekliniraju se odnosno sklanjaju brojevi do pet: jedan, dva, tri i četiri. Ovdje je riječ o dviju i dvaju, odnosno genitivu množine . . . Pročitaj više

Mom ili mojem?

Kako je pravilno pisati: mom ili mojem? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa posvojne zamjenice moj. Naime, u padežima zamjenica moj glasi:N mojG moga ili mog ili mojegaD mom ili mome ili momu ili mojemuA mog ili moga mojegaV mojL mom ili mome ili momu ili mojemuI . . . Pročitaj više

Decimalna točka ili decimalni zarez?

Kako je pravilno pisati: decimalna točka ili decimalni zarez? Piše li se pravilno decimalnu točku ili zarez? Ova dvojba zapravo je vrlo stara i nije usko vezana za hrvatski jezik, već postoji i u mnogobrojnim svjetskim jezicima. Naime, decimalna točka koristi se u engleskom jeziku. Danas je engleski jezik u . . . Pročitaj više

Pekara ili pekarna?

Kako je pravilno pisati: pekara ili pekarna? Ovdje je riječ o dvojbi koju riječ odabrati kad pomislimo na topla peciva i svježi kruh. No, situacija s pekarama, pekarnicama, pekarnama ponešto je komplicirana. Ali, tako je samo na prvi pogled. Naime, riječ pekara označava mjesto proizvodnje kruha, gdje se kruh oblikuje, . . . Pročitaj više

Bezveze ili bez veze?

Kako je pravilno pisati: bezveze ili bez veze? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ je o izrazu koji se sastoji od prijedloga bez i imenice veza. Izraz taj označava nešto što nije potrebno, što se smatra glupošću, lošim… A naravno uporaba u razgovornom stilu je . . . Pročitaj više

Primijetiti ili primjetiti?

Kako je pravilno pisati: primijetiti ili primjetiti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između refleksa jata /ije/ ili /je/. Ovakve dvojbe – pisati ije ili je – vrlo su česte u hrvatskom jeziku. Svakodnevno se dvoji pisati lijep ili ljep, vijest ili vjest, i tome slično. Riječ je ovdje . . . Pročitaj više

Promjeniti ili promijeniti?

Kako je pravilno pisati: promjeniti ili promijeniti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je. Ovaj glagol dolazi od riječi mijena koja dolazi od . . . Pročitaj više