Kako je pravilno pisati: samo ubojica, samoubojica ili samo-ubojica? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda označava onoga koji sam sebi pokušava oduzeti život ili je to već napravio. U hrvatskom standardnom jeziku sve složenice sa samo pišu se sastavljeno. Pravilno je pisati samoubojica, samoubojica, samoubojici, samouboji..

Read more

Kako je pravilno pisati: samosvjesnost ili samosvijesnost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobinu onoga koji je svjestan svojih osobina. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati samosvjesnost, samosvjesnosti, samosvjesnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: samosvijest ili samosvjest? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava svijest o samom sebi svojoj vrijednosti ili samopouzdanje. Tvori se od prefiksa samo- i imenice svijest. Pravilno je pisati samosvijest, samosvijesti, samosviješ..

Read more

Kako je pravilno pisati: samoobrana ili samobrana? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava obranu samog sebe od koga ili skup mjera i akcija koje se poduzimaju kako bi se pravno obranili od agresije. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Kada se dva glasa o nađu jedan pored drugog nijedan glas se ne gubi. Pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: samokritičan ili samokritićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji znači biti strog prema samom sebi, koji je svjestan kvalitete svojih postupaka. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati samokritičan, samokritična, samokritičnu, samokriti..

Read more

Kako je pravilno pisati: samoča ili samoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava stanje onoga tko trpi što je sam. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati samoća, samoće, samoći, samo..

Read more

Kako je pravilno pisati: sakaćenje ili sakačenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici srednjeg roda. Dolazi od turskog izraza saqaṭ. Pravilno je pisati sakaćenje, sakaćenjem, sakaćenju, sakaće..

Read more

Kako je pravilno pisati: sagorjeti ili sagorijeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači biti uništen vatrom, propasti od naprezanja, spaliti ili oštetiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati sagorjeti, sagorim, sagoriš, sagori, sagor..

Read more

Kako je pravilno pisati: sagriješiti ili sagrješiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rijč o glagolu koji znači počiniti grijeh. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa sa- i glagola griješiti. Pravilno je pisati sagriješiti, sagriješim, sagriješiš, sagrije..

Read more

Kako je pravilno pisati: čelija ili ćelija? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava biološku stanicu, sobu u samostanu, samicu u zatvoru, kompjuterski napravljenu proračunsku tablicu i drugo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ćelija, ćelije, ćeliji, ćelijo, ..

Read more