Kako se piše pravilno na hrvatski?

Licenca ili licencija?

Kako je pravilno pisati: licenca ili licencija? Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica ženskog roda licenca ili licencija. Oba načina pisanja mogu se često pročitati i čuti u hrvatskom jeziku. Štoviše, pogrešan način češći je u uporabi od onog pravilnog. Navest ćemo koji je način pisanja . . . Pročitaj više

Raspodijeliti ili raspodjeliti?

Kako je pravilno pisati: raspodijeliti ili raspodjeliti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Slijed ili sljed?

Kako je pravilno pisati: slijed ili sljed? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Vezano uz ili vezano za?

Kako je pravilno pisati: vezano uz ili vezano za? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati veznički izraz vezano uz ili vezano za. Često se koristi u pisanju eseja, znanstvenih i drugih radova, kao praktičan način povezivanja teksta. Dolazi od glagola vezati (u doslovnom značenju, spojiti dva kraja užeta) te . . . Pročitaj više

Četvero ili četvoro?

Kako je pravilno pisati: četvero ili četvoro? Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše zbirni broj – četvero ili četvoro. Četvero ili četvoro dva su oblika koja se koriste u označavanju kad je četiri nečega koji nisu istog gramatičkog roda. Broj 4 (četiri) inače je ”problematičan” u hrvatskom . . . Pročitaj više

Dobro veče ili dobra veče?

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče? Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku. Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog . . . Pročitaj više

Pogotovo ili pogotovu?

Kako je pravilno pisati: pogotovo ili pogotovu? U ovom primjeru radi se o dvojbi kako se pravilno piše prilog – pogotovo ili pogotovu. Postavlja se pitanje koji je od ovih dvaju načina pisanja točan i pravilan u hrvatskom standardnom jeziku. U nekim dvojbama pravilan je samo jedan oblik, a u . . . Pročitaj više

Pizzerija ili picerija?

Kako je pravilno pisati: pizzerija ili picerija, piceria ili pizzeria? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše imenica ženskog roda koja označava ugostiteljski objekt koji je najpoznatiji po pripremi pizze, a može uključivati i druga jela. Ako pogledamo nazive po gradu ili napise po internetu, vidjet ćemo raznolikost . . . Pročitaj više

Kutem ili kutom?

Kako je pravilno pisati: kutem ili kutom? Ovdje je riječ o pravilnom obliku pisanja instrumentala jednine imenice muškog roda kut. Imenica dolazi od staroslavenskog i praslavenskog oblika kǫtъ. U matematici označava dio ravnine omeđen dvjema zrakama sa zajedničkom početnom točkom. Ova imenica muškog roda česta je u sintagmama poput: U . . . Pročitaj više

Unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

Kako je pravilno pisati: unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše pridjev – unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja, unutrašnje ili unutarnje? U uporabi su obje varijante pisanja. Postavlja se pitanje koja je od dviju varijanti pravilna u hrvatskom standardnom jeziku. Ovi . . . Pročitaj više