Edukacija

Kako razlikovati temperaturu i toplinu?

kako-razlikovati-temperaturu-i-toplinu

Toplina je oblik energije. Ta energija nastaje gibanjem atoma i molekula neke tvari.

Toplina je oblik energije. Ta energija nastaje gibanjem atoma i molekula neke tvari.Zagrijati neko tijelo znači povećati mu pokretljivost atoma i time stvarati energiju.

Zračenje je još jedan oblik prenošenja topline. Ako uključimo radijator ili zapalimo vatru u kaminu, zrak u sobi zagrijat će se konvekcijom. Ako stavimo ruke na radijator, one će se zagrijati kondukcijom. Ako ih držimo na određenoj udaljenosti od izvora topline, zagrijat će se prvenstveno zračenjem.

Kondukcija (vođenje) je karakterističan oblik prijenosa topline kod krutih tvari, koji se zbiva bez promjena vidljivih golim okom. Ako se, na primjer, jedan kraj metalne šipke približi vatri, nakon nekog vremena i suprotni će se kraj zagrijati. Kroz šipku je dakle došlo do prijenosa topline vođenjem.

Konvekcija (strujanje) je oblik prijenosa topline koji karakterizira tekućine i plinove, a događa se uz gibanje tvari koja se zagrijava. U posudi koja se zagrijava na vatri, prvo se zagrije voda na dnu. Ona postaje rjeđa, lakša i penje se uvis. Tako dolazi do gibanja koje nastoji ponovo uspostaviti ravnotežu.

Toplina je oblik energije, dok je temperatura fizikalna kategorija koja pokazuje toplinsko stanje nekog tijela, a koja proizlazi iz fizičkog osjećaja (subjektivnog) toplo-hladno, koji imamo u dodiru sa svakim tijelom. Postoji povezanost između topline i temperature – tijelo treba zagrijati da bi mu podigli temperaturu – ali ta dva pojma ne smijemo miješati

Temperatura neke tvari mjeri se prema teperaturnim skalama, koje se temelje na tzv. temperaturnim razmacima, tj. fiksnim točkama u kojima je određeno toplinsko stanje tvari. Celzijusova skala od 100 stupnjeva utvrđuje na nuli ledište, a na 100 stupnjeva vrelište vode, i dijeli taj razmak na 100 jednakih dijelova. Fahrenheitova skala, koja je slična Celzijusovoj, koristi se najviše u SAD i Kanadi. Kelvinova skala mjeri apsolutne temperature jer počinje s temperaturom koju zovemo apsolutna ništica, budući da pri toj temperaturi prestaje svako gibanje atoma i molekula neke tvari. Primjenjuje se u znanstvenim istraživanjima.

POPULARNO

To Top