ZABAVA

Kako se igra jamb?

kako-se-igra-jamb

Jamb je popularna društvena igra s kockama. Igra se s 5 ili 6 kockica, a može igrati 2-5 igrača ili ju je moguće igrati samostalno.

Jamb je popularna društvena igra s kockama. Igra se s 5 ili 6 kockica, a može igrati 2-5 igrača ili ju je moguće igrati samostalno.

U igri se osim kockica koristi i poseban listić koji se sastoji od 12 ili više redova i 4 ili više kolona.

Tijek igre:

Yamb se igra tako što igrač ima pravo na najviše tri bacanja kockica u jednom krugu, odvajajući nakon svakog bacanja na stranu one kocke za koje pretpostavlja da će mu donijeti najbolji rezultat. Nakon ta tri bacanja po pet kocki, u svoju igraću tablicu koju posjeduje svaki igrač upisuje se najbolji rezultat odabrane kombinacije. Cilj igre je imati najveći zbroj svih polja u tablici. Postoji i igra u parovima, a cilj u svakoj vrsti igre je osvojiti što veći broj bodova.

U verziji igre sa šest kockica, poslije izvršenih bacanja igrač bira po svojoj volji pet kockica koje će upotrijebiti za upis u listić, dok je šesta kockica nevažeća. Igra se završava kada i posljednji igrač popuni sva polja svog listića, a pobjednik je onaj igrač koji je osvojio najviše bodova poslije izvršenog zbrajanja. Poenta igre je da napravite dobru taktiku u pogledu ispunjavanja redova i kolona te naravno da ostvarite najbolji mogući zbroj poena.

Tablica se sastoji od stupaca i redaka s rubrikama u koje se upisuju rezultati bacanja kocki.

Listić :
REDOVI:

 • 1 – broj jedinica
 • 2 – broj dvojki
 • 3 – broj trojki
 • 4 – broj četvorki
 • 5 – broj petica
 • 6 – broj šestica
 • max – zbir najvećih 5 kockica (petice, šestice, – glavno da je što više)
 • min – zbir najmanjih 5 kockica (jedinice, dvojke, – glavno da je što manji)
 • KENTA – 5 kockica zaredom (1, 2, 3, 4, 5 ili 2, 3, 4, 5, 6)
 • – prvo bacanje 66, drugo bacanje 56, treće bacanje 46
 • TRILING – zbroj 3 iste (+ bonus 20)
 • FULL – zbroj 3 iste i 2 iste (+ bonus 30)
 • POKER – zbroj 4 iste (+ bonus 40)
 • YAMB – zbroj 5 istih (+ bonus 50)

KOLONE:

 • ↓ – kolona na dolje (popunjava se redom od jedinica do jamba)
 • S – slobodna kolona (popunjava se bilo kojim redoslijedom)
 • ↑ – kolona na gore (popunjava se redom od jamba do jedinica)
 • ↕ – kolona koja se popunjava redom od maksimuma na gore i od minimuma na dolje
 • ↓↑ – kolona koja se popunjava redom od jedinica na dolje i od jamba na gore
 • R – ručna kolona (upisuju se rezultati iz ruke odnosno kada se baci svih 6 kockica. Može se desiti da bacite svih 6 kockica i iz drugog i/ili iz trećeg bacanja. Tada se također upisuje ručno)
 • N – najava (poslije prvog bacanja se odvoje kockice i mora se naglasiti da se igra o najavi. Od najave se ne može odustati. U igri u dvoje vaš partner može ali NE MORA pratiti vašu najavu – može igrati bilo što)
 • D – dirigirana ili kako je neki zovu odjava (odgovor na najavu protivnika – mora se igrati i oba igrača igraju isto i kao i u drugim kolonama upisuje se najbolji rezultat)
 • O – obavezna kolona (igra se posljednja i popunjava redom od jedinica do jamba)
 • M – maksimalna kolona (popunjava se bilo kad u toku igre s najvećim mogućim rezultatima npr. 5 jedinica, 5 dvojki, 5 trojki… maksimum s 5 šestica, minimum s 5 jedinica, kenta 66, triling 3 šestice, full 3 šestice i 2 petice, poker s 4 šestice i jamb s 5 šestica. Nije bitan redoslijed nego se rezultat upisuje kako kockice padnu.

Jamb je jedna od omiljenih društvenih igara. Možete ju igrati 1 na 1 ,2 para ili više ljudi; s manje ili više kolona, na bazenu, plaži pod suncem ili u kafiću…a sve što vam treba su kockice i listići papira.

POPULARNO

To Top