KULTURA

Kako krstiti dijete?

kako-krstiti-dijete

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Krste se redovito djeca jer se smatra da će ona odrastanjem u kršćanskom obiteljskom ozračju primiti kršćanski duh.

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Krste se redovito djeca jer se smatra da će ona odrastanjem u kršćanskom obiteljskom ozračju primiti kršćanski duh. Osim vjerske pripreme, za sakrament krštenja potrebno je pribaviti i neke dokumente.

Za dijete:

  • Izvatku iz matice rođenih za dijete (vadi se u općini u kojoj je dijete po rođenju prijavljeno)
  • potvrda o primljenim sakramentima za kuma ili kumu.

Za kuma/kumu

  • potvrda „o njenom ili njegovom vjerskom životu“, drugim riječima, župnik koji vodi župu u koju kum(a) teritorijalno pripada mora potvrditi je li ta osoba dostojna biti krsni kum djetetu
  • krsni kum ne može biti osoba koja nije primila sve sakramente (krštenje, prvu pričest i Sv. Potvrdu) te ako je u braku, taj brak mora biti sklopljen u crkvi. Osobe koje žive nevjenčano ili su se razvele pa ponovno civilno vjenčale ne mogu biti krsni kumovi.

Za sakrament krštenja potrebno je nabaviti i krsnu košuljicu te svijeću. Takvi artikli dostupni su u većini trgovina dječjom opremom.

Krštenje bi bilo dobro svećeniku najaviti minimalno 15 dana unaprijed, ali to zavisi od župe do župe. Dijete je moguće krstiti i u korizmi, ali Crkva u korizmi ne odobrava velike proslave, pa i o tome treba voditi računa.

Katolička crkva svako krštenje smatra valjanim, uz uvjet na je krštenik imao nakanu činiti ono što čini Crkva te da je krstio u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, tj. svakako je nužno spomenuti sve tri božanske osobe pri krštenju.

Komentiraj

Pošalji odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

POPULARNO

Vrh