Religija

Kako krstiti dijete?

kako-krstiti-dijete

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Krste se redovito djeca jer se smatra da će ona odrastanjem u kršćanskom obiteljskom ozračju primiti kršćanski duh.

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Krste se redovito djeca jer se smatra da će ona odrastanjem u kršćanskom obiteljskom ozračju primiti kršćanski duh. Osim vjerske pripreme, za sakrament krštenja potrebno je pribaviti i neke dokumente.

Za dijete:

  • Izvatku iz matice rođenih za dijete (vadi se u općini u kojoj je dijete po rođenju prijavljeno)
  • potvrda o primljenim sakramentima za kuma ili kumu.

Za kuma/kumu

  • potvrda „o njenom ili njegovom vjerskom životu“, drugim riječima, župnik koji vodi župu u koju kum(a) teritorijalno pripada mora potvrditi je li ta osoba dostojna biti krsni kum djetetu
  • krsni kum ne može biti osoba koja nije primila sve sakramente (krštenje, prvu pričest i Sv. Potvrdu) te ako je u braku, taj brak mora biti sklopljen u crkvi. Osobe koje žive nevjenčano ili su se razvele pa ponovno civilno vjenčale ne mogu biti krsni kumovi.

Za sakrament krštenja potrebno je nabaviti i krsnu košuljicu te svijeću. Takvi artikli dostupni su u većini trgovina dječjom opremom. Također, svi uzvanici na nečije krštenje obično donesu čestitke za krštenje.

Krštenje bi bilo dobro svećeniku najaviti minimalno 15 dana unaprijed, ali to zavisi od župe do župe. Dijete je moguće krstiti i u korizmi, ali Crkva u korizmi ne odobrava velike proslave, pa i o tome treba voditi računa.

Katolička crkva svako krštenje smatra valjanim, uz uvjet na je krštenik imao nakanu činiti ono što čini Crkva te da je krstio u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, tj. svakako je nužno spomenuti sve tri božanske osobe pri krštenju.

POPULARNO

To Top