Kemija

Kako dolazi do kondenzacije?

kako-dolazi-do-kondenzacije

Kondenzacija je proces suprotan, ishlapljavanju ili isparavanju.

Kondenzacija je proces suprotan, ishlapljavanju ili isparavanju. Isparavanje je pretvaranje tekućine u plin ili paru, a kondenzacija prelazak plina ili pare u tekuće ili čvrsto stanje. To se događa kod hlađenja ili zgrušnjavanja.

Kad se plin kondenzira, nastaju dvije značajne promjene. Prva je ta da se plina smanjuje kada on prelazi u tekuće stanje,a druga je oslobađanje topline, koja se naziva „toplina kondenzacije“. Kad se para pretvara u vodu (kondenzira), na svaki gram dobivene vode oslobađa se 540 kalorija.

U svijetu oko nas kondenzacija igra važnu ulogu. Kad se vodena para kondenzira u zraku, nastaju oblaci. Rosa nastaje kad vlažan zrak dođe u dodir s površinom što se ohladila do određene temperature. U to se i sami možete uvjeriti ako promatrate čašu ledene ili hladne vode na vlažnom vremenu. Kada topao i vlažan zrak dođe u dodir s hladnom površinom, vlaga se kondenzira na vanjskoj površini čaše.

Ponekad se para u zraku može izravno pretvoriti u čvrsto stanje. Na primjer, na temperaturi ispod ništice para se kondenzira na hladnim cijevima hladnjaka u led. U prirodi nikad ne prestaje proces isparavanja i kondenziranja. Milijuni tona vode iz oceana i jezera isparavaju svake godine i kondenziraju se u kišu i snijeg.

POPULARNO

To Top