ZNANOST

Kako nastaje tuča?

kako-nastaje-tuca

Tuča ili krupa je najkrupnija vrsta padalina koja dolazi iz atmosfere, jedna od najneobičnijih oborina.

Tuča ili krupa je najkrupnija vrsta padalina koja dolazi iz atmosfere, jedna od najneobičnijih oborina. Vrlo je zanimljivo promatrati i slušati padanje tuče, koja je ponekad toliko jaka da može napraviti veliku štetu. Bilo je slučajeva da su od tuče stradala poljoprivredna dobra, životinje, pa i ljudi.

Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. Tuča nastaje smrzava­njem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka. Neke od tih kapljica se pretvaraju u ledene kuglice, koje padaju u obliku malih kuglica tuče. Međutim, druge kapljice mogu proći zanimljiviji put do Zemlje.

Ako se, na primjer, ledene kapljice za vrijeme padanja tuče sastanu s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i ove smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče.

Ovaj proces dizanja i spuštanja ledenih kugli­ca u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda.

POPULARNO

To Top