Fizika

Kako nastaje centrifugalna sila?

kako-djeluje-centrifuga

Ako dovoljno brzo okrećete nad glavom kantu s vodom, voda se neće izliti. Kad se jedno tijelo okreće u krugu javlja se sila koja izvana djeluje iz središta tog kruga.

Ako dovoljno brzo okrećete nad glavom kantu s vodom, voda se neće izliti. Kad se jedno tijelo okreće u krugu javlja se sila koja izvana djeluje iz središta tog kruga. To je zato što tijelo teži tome da nastavi kretanje u tom pravcu.

Sila ovisi o br­zini kojom se kreće u krug; što je veća brzina okretanja veća je i sila. Tako se i kod kante koju sas­vim brzo okrećete nad glavom ja­vlja sila što potiskuje vodu u kantu. Ako je ta sila, kad je kanta iznad vaše glave, veća od težine vode, voda se neće izliti. Ta sila koja djeluje izvana iz jednog središta zove se centrifu­galna sila. Centrifugalna sila je jednaka, ali obrnuta smjera, cen­tripetalnoj sili. Ova sila djeluje prema središtu kruga i drži kantu u gibanju po kružnici. Da nema centripetalne sile kanta bi odlet­jelo u pravcu kretanja.

Vi možete osjetiti napor koji se stvara u vašoj ruci koji proizvodi centripetalnu silu.Centrifugalna sila djeluje iz središta prema van, a centripetal­na sila djeluje prema središtu.

Ako okrećete kantu sporije, ot­krit ćete što se događa s tim si­lama. Što je okretanje sporije ma­nja je i sila. Tako je sad slabija i sila koja potiskuje vodu u kanti — manja je centrifugalna sila. Ako je ta sila manja od težine vode, tada će se voda početi izlijevati. U isto vrijeme i centripetalna sila, napor u vašoj ruci – slabi.

Centrifugalna sila održava rav­notežu sa silom teže u Sunčevu su­stavu. Zemlja i Sunce su veoma velike mase i zbog toga je među njima jaka sila teže. Budući da se ne gibaju jed­no na drugo mora postojati druga sila koja ih drži odvojeno. To je centrifugalna sila prouzročena kretanjem Zemlje u putanji oko Sunca. Tako u Sunčevu sustavu postoje dvije sile suprotne jedna drugoj. Jedna je sila teže, koja dje­luje kao centripetalna sila i druga, suprotna njoj, centrifugalna si­la prouzročena kretanjem planeta oko Sunca. Za planete nema ot­pora zraka da ih usporava pa na­stavljaju s kretanjem.

Na isti se način Mjesec i umjet­ni sateliti kreću u putanji oko Zemlje. Gravitatično privlačenje između Zemlje i Mjeseca ili sate­lita održava se u ravnoteži s nji­hovim centrifugalnim silama.

Centrifugalnu silu možete osje­titi kako vas potiskuje van kad s au­tomobilom naglo skrećete, a možete ju i osjetiti na vr­tuljcima na sajamskim igrališti­ma. Na vrtuljcima je sila ja­ka iz tog razloga što jer je krug tako malen, pa se morate držati čvrsto da ostanete na njima.

POPULARNO

To Top