ZNANOST

Kako se stvara jaje?

kako-se-stvara-jaje

Možda vam se čini da je jaje nešto vrlo jednostavno, ali njegovo stvaranje je prilično složen proces.

Možda vam se čini da je jaje nešto vrlo jednostavno, ali njegovo stvaranje je prilično složen proces. Kod ptica se najprije stvara žumanjak jajeta u rasplodnom organu ptice (jaj­niku).

Žumanjak izlazi iz jajnika i ulazi u gornji dio rasplodnog kanala; tu se stvara bjelanjak. Potom proces kreće dalje, u donji dio kanala, gdje se oko žumanjka i bjelanjka stvaraju opne i ljuska. Tada je jaje spremno da se snese!Ljuska jajeta je tvrda, ali prozirna. Dok tekući sadržaj jajeta isparava kroz pore na ljusci, zrak ulazi i opskrbljuje zametak svježim kisikom.

“Zametak” je dio iz kojeg će se razviti mla­dunće. Ljuska je iznutra obložena dvjema opna­ma, koje se na “šotki” (tupljem kraju jajeta) razdvajaju i formiraju zračnu stanicu. U tim opnama se nalazi bjelanjak jajeta. To je hladetinasta masa, bez ukusa i mirisa, koja se uglavnom sastoji od vode. U bjelanjku se nalaze odebljala vlakna, čiji je zadatak da, kao nekakva viseća mreža, drže žumanjak u središtu jajeta i štite ga od udarca.

Žumanjak je okruglo; ono je hrana za zametak, koji leži u sićušnom udubljenju na njegovoj površini. U svježem kokošjem jajetu možete opaziti zametak ako dobro pogledate žumanjake. Međutim, zametak u jajima mnogih drugih ptica je mali, pa se može vidjeti samo pomoću mikro­skopa! Veličina ptičjeg jajeta ne ovisi uvijek o veliči­ni ptice, nego i o količini hrane potrebne zamet­ku za njegov rast; dok ne dođe doba da se izlegnu mladunci.

Ptice koje se izlegu slijepe ili nemoćne nalazile su se u manjim jajima, gdje nije bilo dostatno hrane da se one razviju do stupnja kad se mogu, čim se izlegu, same brinuti o sebi.

POPULARNO

To Top