Vrt

Kako izabrati alat za rezanje ?

Alat za rezanje široko se primjenjuje, a naročito u obradi drva. Alat za rezanje drva izabrat ćete ovisno o potrebi obrade drva ili nekog sličnog materijala. Svaka vrsta pile ima drugačiju namjenu. Veličina i nagib pile utječu na sam proces rezanja.

Fine pile imaju više od 14 zubaca na 1 col (inc). Velike pile imaju uglavnom 10 zubaca. Drvo koje pilite treba biti položeno na ravnoj podlozi. Isto tako dok pilite, trebate paziti da imate čvrsti oslonac te da vam ruka bude u ravnini s pilom.

Alati za rezanje dijele se na: univerzalne pile, pile za zakrivljene rezove, pile za metal , električne pile, rezni alat te motorne pile.

UNIVERZALNE PILE

Lisičji rep

Univerzalna ručna pila. Pila služi za piljenje greda, dasaka te drvenih ploča. Ima naizmjenično zakošene zube. Dužina lista iznosi najviše 550 mm. Nazubljenje je 10 zubaca na jedan col.

Pila za poprečne rezove

Većeg je lista, nego lisičji rep. Koristi se za piljenje drva u smjeru okomitom na smjer vlakna. Dužina joj je oko 600 mm. Nazubljenje može biti 7 ili 8 zubaca na jedan col.

Rastavna pila

Zupci rastavne pile stoje pod pravim kutom prema smjeru lista. Zbog toga se može bez problema rezati u smjeru vlakna. Dužina pile je 650 mm. Nazubljenje je 5 zubaca na jedan col.

Pila s hrptom

Ova pila ima pravokutan list s pojačanim  hrptom. Koristi se kod rezanja letava i klinova. Dužina pile je između 200 i 300 mm. Nazubljenje je između 11 i 20 zubaca na jedan col.

Kružna pila

Kružna pila, cirkularna pila ili cirkular ima list oblikovan kao kružnu ploču s obodno smještenim zubima. Zubi se gibaju kružno (rotacijski), a rez je pravocrtan. Može biti ručna ili stolna pila različitih konstrukcija, namijenjena za rezanje drva, plastike, kovine, kamena.

PILE ZA ZAKRIVLJENE REZOVE

Lučna pila

Koristi se za zakrivljene rezove u drvu i plastici. List je uzak i ima nazubljenje 14 zubaca na jedan col. List je napet u četvrtastom okviru. Ta napetost može se podešavati pomoću okretanja ručke. Piljenje se može usmjeriti okretanjem držača lista. Pila iznosi uglavnom 150 mm.

Rezbarska pila

Koristi se za piljenje uskih lukova, kutova te oblina u drvu, plastici i materijalu od staklenih vlakana. List je u okviru napet. Dužina lista je 125 mm. Nazubljenje je 16 do 32 zupca po colu.

Ubodna pila

Ova pila je takve konstrukcije da se njome mogu piliti rupe koje se rezbarskom pilom ne bi mogle zbog njezine konstrukcije. Dužina lista ubodne pile iznosi od 125 do 375 mm. Nazubljenje je od 8 do 10 zupca po colu.

PILE ZA METAL

Pila za metal

Uz metal ova pila koristi se i za plastiku. Novije pile koje se koriste za metal imaju držak koji izgleda kao pištolj. Također ima podesivi luk za različite listove. Ovdje vrijedi pravilo: što tvrđi materijal , to treba biti finije nazubljenje pile. Dužina lista je između 200 i 300 mm. Nazubljenje iznosi između 14 i 32 mm.

Lučna pila za metal

Njome se pile metal i plastika u užim prostorima. List je potrebno na jednom kraju umetnuti u prorez, kraj luka pritisnuti na podlogu i list umetnuti u drugi držak. List je dugačak 150 mm. Nazubljenje lista je 32 zupca po colu.

ELEKTRIČNE PILE

Ubodna pila

Električna pila široke primjene. Služi za rezove različitih oblika (četvrtastih, okruglih, spiralnih…) u drvu. Vrlo je precizna. Moe se koristiti i na metalu i plastici. Uski listovi su dugi otprilike 100 mm i pokreću se gore – dolje i to oko 3000 puta u minuti. Za piljenje određenog materijala treba promijeniti primjereni list.

Ručni cirkular

Koristi se za ravno rezanje drva, ploča, plastike, opeka, keramičkih pločica i slično. Za određeni materijal potrebno je promijeniti određeni list. Okretanje cirkulara doseže između 3000 i 5000 u minuti. Važno je da list bude odozgo i odozdo osiguran zaštitnim uređajem. Postoje sljedeća tri promjera listova: 125 mm, 155 mm i 185 mm. Budući da je ova pila vrlo brza, uvijek pazite da je zaštitni mehanizam pričvršćen.

REZNI ALAT

Škare

Prikladne su za rad s različitim tkaninama te tapetama. Dužina oštrica škara za tapete iznosi između 255 i 305 mm.

Univerzalni nožić

Služi za rezanje laminata, za rezanje tapeta te obilježavanje linija na različitim mekšim materijalima. Oštrice su zamjenjive.

MOTORNA PILA

Motorna pila

Motorna pila koja se koristi uglavnom samo tijekom pripreme drva za ogrjev tijekom zime, dovoljno je da ima snagu od 3 KS. Dužina vodilica kod motornih pila je između 35 i 45 cm. Treba isto znati da što je duža vodilica, to će biti veća težina pile. Ono što svakako treba uzeti u obzir je da vaša motorna pila bude opremljena štitnikom kako ne bi došlo do povratnog udara. Važno je i da bude osigurač lako dostupan kako bi se motorna pila mogla brzo zaustaviti. Svi ti sigurnosni detalji važni su u slučaju ako dođe do pucanja lanca.

POPULARNO

To Top