Edukacija

Kako na siguran način koristiti sjekiru ?

Već sam naziv sjekire, govori nam da bi se mogli ozlijediti ovim alatom, ako ga ne koristimo na siguran način.

Prije nego, krenete rukovati sjekirom gledajte da imate dovoljno prostora oko sebe kako ne bi udarili sjekirom u neki drugi objekt ili osobu. Pobrinite se da nitko ne stoji u vašoj blizini. Ne samo da bi osobu u blizini mogla pogoditi sjekira, već i krhotine drva koje nastanu za vrijeme cijepanja drva.

Da bi vaša sjekira bila duže vremena od koristi, ne cijepajte njome dok je hladna. Naročito ako je još i vani hladno. Prije cijepanja, malo je zagrijte pokraj vatre. Cijepanje hladnom sjekirom, može dovesti čak do lomljenja sjekire.

Dok cijepate drva nosite zaštitne rukavice kako vam vlakna od drva ne bi ušla pod kožu. Od dodatne opreme, preporučuju se i zaštitne naočale jer krhotine drva mogu pogoditi i vid osobe koja cijepa drva.

DRŽANJE SJEKIRE

Ako se radi o sjekiri dugačke drške, jednom rukom je držite na kraju sjekire, a drugom što bliže oštrici. Drška sjekire ne smije biti dulja od vaše ruke jer ćete u suprotnom teško njome rukovati.

Ako se radi o sjekiri kratke ručke, ona je namijenjena da se njome rukuje s jednom rukom.

Ručka sjekire koju držite treba biti ergonomski oblikovana. Takva ručka omogućuje lakše rukovanje, a i smanjuje plikove na rukama.

Ručku držite čvrsto, ali ne prenapeto. Ako je držite napeto, možete dobiti plikove.

Sigurno korištenje sjekire također ovisi o tome što njome radite. Primjerice kresanje grana. Kresanje grana dio je sječenja kada uklanjate grane sa oborenog stabla. Tako se nećete ogrebati na grane koje su još na drvetu. Deblje grane na oborenom drvetu, trebate ukloniti u dva ili više poteza.

PODLOGA

Ako cijepate drva na panju, gledajte da taj panj bude dovoljno širok. Podloga panja igra veliku ulogu u sigurnosti za vrijeme cijepanja drva. Ukoliko vam je panj na kojem cijepate premali, drvo vam može klizati i pasti s podloge, a postoji i mogućnost da se ozlijedite.

SPREMANJE SJEKIRE

Sjekiru pospremajte tako da joj oštrica bude pokrivena kako se nitko u prolazu ne bi ozlijedio. Drška neka bude vidljiva tako da znate gdje se sjekira nalazi, ali nož sjekire strogo osigurajte.

Neke sjekire imaju plastične futrole za glavu sjekire što omogućuje zaštitu od ozlijede, a i zaštitu same oštrice. Uz to, pazite i da oštrica vaše sjekire ne dolazi u dodir s vlagom.

PRENOŠENJE SJEKIRE

Prilikom hodanja sa sjekirom, pripazite kako je nosite. Dosta ljudi nosi sjekiru preko ramena, ali to nije siguran način nošenja sjekire. Sjekiru treba nositi tako da je držite što bliže oštrice. Oštrica mora biti okrenuta prema dolje kako je i okrenuta kad cijepate drva.

POPULARNO

To Top