Edukacija

Kako se upotrebljavaju trgovački brodovi?

kako-se-koriste-trgovacki-brodovi

Prema službenom nazivu Trgovački brod je bilo koji brod namijenjen trgovačkoj uporabi na morima, jezerima i rijekama.

Prema službenom nazivu Trgovački brod je bilo koji brod namijenjen trgovačkoj uporabi na morima, jezerima i rijekama.

Putnički brodovi su isto tako trgovački brodovi. Trgovački brodovi su i brodovi za prijevoz roba, brodovi za izvođenje radova na moru ili na morskom dnu (npr. za postavljanje podmorskih kablova) i uslužni brodovi (kao remorkeri i brodovi bolnice). To su praktički sva plovila, osim vojnih i onih koja služe za razonodu.

Cisterne su brodovi namijenjeni prijevozu tekućina i plinova. Najvažniji i najveći, supertankeri, služe za prijevoz nafte i tekućeg zemnog plina na niskoj temperaturi. Neki imaju bruto nosivost do 500.000 tona, a dugi su preko 350 m.

Brod za prijevoz kontejnera je vrsta trgovačkog broda posebno konstruiranog za prijevoz kontejnera. Kontejneri su sanduci u obliku kvadra, standardnih dimenzija i s obujmom od otprilike 36 prostornih metara. Utovaraju se na brod pomoću posebnih dizalica. Kontejneri su bili vrlo jednostavna, ali revolucionarna ideja, jer je određivanje istih veličina za sve kontejnere i za sve vrste tovara, omogućilo i standardiziranje prijevoznih sredstava kao i uređaja za utovar i istovar, s velikim uštedama vremena i boljim mogućnostima planiranja. Jedan te isti kontejner prevozi se na kamionu, na vlaku i na brodu, smanjujući probleme prijenosa između različitih prijevoznih sredstava. U suvremenom brodu za prijevoz kontejnera, utovar i istovar obavljaju se istovremeno.

Remorker je vrsta uslužnog trgovačkog broda posebne namjene, a služi za vuču drugih plovila na mjestima gdje ovi nisu u mogućnosti samostalno ploviti, ili u slučajevima havarije. Služe i u operacijama spašavanja, kao i za pružanje usluga u lukama, lagunama i na jezerima.

Trajekt je trgovački brod za posebnu uslugu brzog povezivanja relativno kratkih razdaljina na moru ili jezeru. Imaju utvrđeni red plovidbe, prevoze robu i putnike a služe i za prijevoz vlakova, kamiona, autobusa i automobila.

POPULARNO

To Top