Religija

Kako moliti krunicu?

Krunica je katolička molitva koja se sastoji se od niza molitvi “Zdravo Marija”. Na početku svakih deset Zdravo Marija moli se i molitva “Oče naš”, koji molitvu dijeli na desetice, nakon kojih se izgovara “Slava Ocu”.

Krunica ima pet desetica. Sastoji se od 120 otajstava, koja su podijeljena na četiri jednaka dijela koja obuhvaćaju Isusov život.

POČETAK MOLITVE

1. Najprije se poljubi Križ i načini znak križa

2. Moli se Vjerovanje apostolsko (križ)

Vjerujem u Boga Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

3. Zatim se moli Oče naš (prvo zrnce)

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

4. Zatim se mole tri Zdravo Marije (tri zrnca)

Zdravo Marijo, milosti puna, / Gospodin s tobom, / blagoslovljena ti među ženama / i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus*
Sveta Marijo, Majko Božja, / moli za nas grješnike / sada i na času smrti naše. Amen.

*Kod koje svaka molitva nakon riječi Isus, završava na:

…koji neka nam umnoži vjeru
…koji neka nam učvrsti ufanje
…koji neka nam usavrši ljubav

5. Zatim se moli Slava Ocu.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Zatim se prelazi na molitvu desetice tj. otajstava (radosna, žalosna, slavna i svjetla) ovisno u kojem se danu moli. Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi “Isus” dodaje pojedini naziv otajstva (kraći tekst niže napisan rednim brojem),te Slava Ocu i O moj Isuse.

O moj Isuse (Molitva fatimskog anđela)
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.

Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Otajstva:
Radosna otajstva krunice:
Mole se ponedjeljkom i subotom.
1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
3. Koga si, Djevice, rodila.
4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna otajstva krunice:
Mole se utorkom i petkom.
1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
2. Koji je za nas bičevan bio.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva krunice:
Mole se srijedom i nedjeljom.
1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
2. Koji je na nebo uzašao.
3. Koji je Duha Svetoga poslao.
4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Otajstva svjetla krunice:
Mole se četvrtkom.
1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

POPULARNO

To Top