Karijera

Kako osnovati udrugu?

kako-osnovati-udrugu

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, tj. pravnih osoba.

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, tj. pravnih osoba. Te osobe se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Ako već neko vrijeme razmišljate o osnivanju udruge, onda ćete ovdje pronaći sve potrebne podatke za to! Prije pokretanja udruge dobro razmislite o tome jeste li spremni na taj posao, jer vođenje udruge nije tako jednostavno kao što se možda čini.

Ukoliko ste se stvarno odlučili i znate čime će se baviti vaša udruga, vrijeme je da nađete ostale članove. Udruga mora imati najmanje tri osnivača koji će skupa izabrati ime udruge te izraditi statut. Osnivači mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe, ili pravne osobe.Osnivači udruge mogu biti domaći državljani i stranci, bez ikakvih ograničenja. Udrugu mogu osnovati samo fizičke osobe, samo pravne osobe, ili osnivači mogu biti i fizičke i pravne osobe istovremeno. Potrebno je da ukupan broj osnivača bude najmanje tri, ali, naravno, može ih biti i više. Za preporučiti je da se prilikom osnivanja udruge broj osnivača svede na razumnu mjeru iz posve praktičnih razloga (npr. radi lakšeg popunjavanja potrebnih obrazaca, jednostavnije procedure odlučivanja, itd.).

Potrebna dokumentacija:

  • zahtjev za osnivanje udruge
  • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
  • odluku o pokretanju postupka za upis u registar udruga (zbog toga što udruga može djelovati i bez registracije)
  • Statut u dva primjerka (jedan ostaje u zbirci isprava koju vodi registracijsko tijelo, a jedan se ovjerava i vraća udruzi),
  • popis osnivača (obrazac popisa osnivača kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina),
  • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje,
  • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
  • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonomkao uvjet za upis udruge
  • kopiju osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje.

U statutu morate naglasiti naziv i sjedište udruge, zastupanje udruge, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo, prava i obveze članova, te tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata. Proučite statute nekih drugih udruga na internetu jer statuti su najčešće prilično slični, a jedina razlika je u ciljevima i djelatnostima udruge.

Nakon osnivačke skupštine potrebno je udrugu registrirati u nadležnom tijelu Državne uprave. Tamo se raspitajte koja vam dokumentacija treba za registraciju, jer to se zna mijenjati iz godine u godinu.

Tridesetak dana nakon registracije, vaša udruga bit će upisana u Registar udruga. Kad dobijete vaše rješenje, vrijeme je za izradu pečata. Za to vam treba kopija rješenja o upisu u registar udruge i kopija stranice statuta gdje se nalazi vaš opis pečata. Nakon izrade pečata, zahtjev se šalje Državnom zavodu za statistiku jer vam oni trebaju odrediti matični broj.

Nakon što dobijete matični broj, vrijeme je za otvaranje poslovnog računa u banci. Prilikom otvaranja žiro-računa potrebno je predočiti rješenje o registraciji i akt Državnog zavoda za statistiku. Ne zaboravite da sve udruge moraju Ministarstvu financija poslati obrazac RNO-P, kojeg možete pronaći i na internetu.

Zapamtite da sve udruge moraju predati financijsko izvješće Državnom uredu za reviziju bar prve tri godine. Ukoliko niste knjigovođa, najbolje je da to prepustiti nekom knjigovodstvenom servisu jer vaša udruga može imati velikih problema ukoliko se svi računi ne budu poklapali.Za sva dodatna pitanja obavezno pročitajte Zakon o udrugama koji možete pronaći na internetskim stranicama Narodnih novina, a također možete kontaktirati i Vladin Ured za udruge.

POPULARNO

To Top