TEHNO

Kako je nastao internet?

kako-je-nastao-internet

Internet, globalna mreža, nastala je 1968. godine, tada zvana ARPANET i korištena je kao vojna mreža američkog Ministarstva obrane.

Život bez korištenja interneta danas je skoro pa nezamisliv, ali znate li kako i kada je nastao Internet?

Internet, globalna mreža, nastala je 1968. godine, tada zvana ARPANET i korištena je kao vojna mreža američkog Ministarstva obrane.

Cilj nastanka ARPANET-a (Advanced Research Project Agency Network) bio je povezivanje određenog broja računala u SAD-u.

Sam razvoj te mreže napredovao je tokom Hladnog rata. Početkom 70-ih mnoge akademske institucije su vidjele svoju šansu za razmjenu informacija, rad na zajedničkim projektima bez potrebe fizičkog okupljanja znanstvenika na jednom mjestu, sinkronizaciju podataka itd. Broj umreženih računala je rastao; ispočetka UNIX računala, kasnije sve više i osobna računala.

Rastom broja računala uvidjela se nužnost stvaranja jedinstvenog protokola koji će omogućiti prenos podataka među računalima – nastaje Transmission Control Protocol Internet Protocol (TCP/IP). Nastankom ovog protokola stvoren je preduvjet za razvoj “mreže nad mrežama”.

Godine 1989. Britanac Tim Barners-Lee u Švicarskoj osmislio je World Wide Web servis kakvog i mi danas koristimo. Razvio je grafički orijentirane dijelove NET-a i protokola, te opisni jezik interneta, HTML.

Sa ulaskom Microsofta u globalnu priču, počela je era komercijalizacije.Naime, već je tada bilo jasno kako će Internet biti velika mreža sastavljena od velikog broja manjih mreža.

Broj računala na Internetu vrtoglavo je rastao:
1984. premašio je 1000 računala
1987. 10 000 računala
1989. 100 000 računala
1992. 1 milijun računala
1996. 10 milijuna računala
1998. ima više od 30 milijuna računala
2000. ima više od 100 milijuna računala
.
.
.
2011. blizu 2 milijarde računala !

Danas je priključenje na Internet postao jednostavnije nego ikada. Cijene računalne opreme koja je potrebna su toliko pale da su postale prihvatljive gotovo svakome, čak i u ovakvoj teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se Hrvatska trenutno nalazi. Osim opreme potrebno je odabrati i svog davatelja Internet usluga (ISP – Internet Service Provider).

POPULARNO

To Top