Elektrotehnika

Kako radi tranzistor?

kako-radi-tranzistor

Tranzistor je poluvodič koji se koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona, modulaciju signala itd.

Tranzistor je poluvodič koji se koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona, modulaciju signala itd.

Pronalazak tranzistora objavljen je 1948. godine, a zasluga za otkriće pripala je američkom fizičaru William Bradford Shockley-u, te se od tada upotrebljava gotovo u svakom elektroničkom sklopu, na mnogo važnih i zanimljivih načina, tipa slušnim aparatima za nagluhe, u zrakoplovstvu, „voki–toki” radiju, automobilima, računalima i sl. Izrađuju se od poluvodiča, germanija ili silicija, materijala koji je slabiji vodič električne struje od kovina kao što su bakar.

Prednost poluvodiča je što struju mogu „nostiti“ i pozitivni i negativni nosioci.  Prema načinu rada tranzistori se dijele u dvije glavne skupine, bipolarne i unipolarne.

Bipolarni tranzistori su građeni od P i N tipa poluvodiča koji se naizmjenično slažu tako da se mogu izvesti dva tipa bipolarnog tranzistora. To su PNP i NPN, to znači da se između dva poluvodiča jedne vrste izbacuje jedan poluvodič druge vrste.

Tranzistor se sastoji od tri elektrode, baze (B), emitera (E) i kolektora (C). Svaka od njih može biti P ili N tip poluvodiča. Baza je uvijek srednja elektroda, emiter je vanjska, koja sa bazom čini PN spoj polariziran u propusnom smjeru ili inverznom smjeru. Neovisno o kakvom tipu tranzistora se radi, PNP ili NPN tipu, oba obavljaju istu funkciju. Jedina je razlika u priključivanju vanjskog napona i u vrsti nosilaca el. struje. U PNP tipu tranzistora glavni nosioci el. struje su šupljine, a u NPN tipu tranzistori su elektroni.

Tranzistor je znači sredstvo za pojačavanje struje, zapravo neka vrsta „regulacijskog ventila“. Pretpostavimo da do tranzistora u vašem automobilu u radio prijemniku stigne mali električni signal od određene radio stanice. Uslijed djelovanja malog signala što ga je primio, tranzistor u radio prijemniku dozvoljava većoj količini elektriciteta da prođe iz njegove baterije do zvučnika. Samim time što je tranzistor primio manju i pretvorio ju u veću količinu elektriciteta rezultat je jači signal na zvučniku. Danas tranzistori dolaze u svakakvim oblicima i veličinama, a najmanji koji je napravljen veličine je molekule.

POPULARNO

To Top