Elektrotehnika

Kako rade električni osigurači?

kako-radi-osigurac1

Električni osigurači su sigurnosni uređaji koji osiguravaju cjelokupnu električnu instalaciju stana, kuće ili nekog drugog objekta.

Električni osigurači su sigurnosni uređaji koji osiguravaju cjelokupnu električnu instalaciju stana, kuće ili nekog drugog objekta.

Pomoću njih određujemo najveću električnu struju koja može teći u električnim krugovima. Smješteni su zajedno na jednom mjestu u kutiji ili ormariću. Njihova svrha je ograničenje struje i zaštita od požara koji bi lako mogao nastati uslijed nedozvoljenog prekoračenja struje ili kratkog spoja u instalacijama kada dolazi do pregrijavanje i iskrenja vodiča.

Osigurač je zamišljen kao najslabija karika strujnog kruga, drugim riječima, ukoliko dođe do bilo kakve anomalije, zbog velike topline osigurač će se istopiti i prekinuti strujni krug i tako zaštiti ostale elektroničke aparate priključene na tu mrežu.

Električna struja stiže u vaš stan/kuću putem vanjskih kablova, koji su spojeni na vaše brojilo kojim se mjeri i bilježi količina potrošene struje, te u neposrednoj blizini se nalazi i kutija sa osiguračima. Obično je napravljena od drveta ili kovine i nalazi se u samom stanu. Sve vrste topljivih električnih osigurača rade na sličnom principu. Komad kovine ili tanke žive koja se proteže unutrašnjosti osigurača topi se pri prekoračenju, i nakon toga automatski prekida strujni krug. Nakon toga potrebno je staviti novi osigurač, nikako nije preporučeno „brikati“ i pokušavati osposobit stari, jer takav može uzrokovati požar.

Postoje i drugi tipovi osigurača, magnetski (automatski) osigurači. Danas se sve više koriste zbog njihove praktičnosti za razliku od topljivih. Rade na principu elektromagneta koji izbacuje sklopku kada struja preraste nazivnu vrijednost osigurača. Nakon toga potrebno je otkloniti uzrok preopterećenja ili kratkog spoja, te sve što trebate napraviti jest vratiti polugu osigurača čime se sklopka opet uključuje i struja ponovo teče krugom.

S obzirom na različite potrebe za strujom u pojedinim zgradama, izrađuje se više vrsta osigurača, koji se međusobno razlikuju po struji što je mogu propustiti ne prekidajući strujni krug, a samim time razlikuju se i po veličini i obliku.

POPULARNO

To Top