ZNANOST

Kako čovjek može stajati?

kako-covjek-stoji

Kako čovjek ima sposobnost stajanja i hodanja na dvije noge?

Kako čovjek ima sposobnost stajanja i hodanja na dvije noge?

Uspravno stajanje i hodanje na dvije noge je jedna od najvećih vještina kojom je čovjek ovladao. Ta se vještina mora naučiti. Ako bi nas kojim slučajem posjetio četveronožni vanzemaljac s drugog planeta, on bi se divio našoj sposobnosti kako hodamo na dvije noge. Kad bi to i sam pokušao, trebalo bi mu dosta vremena da nauči ovu vještinu, baš kao i nama kad smo bili mali.

Kada stojimo mirno, stalno pravimo pokrete za održavanje ravnoteže: premještamo težinu s jed­ne noge na drugu, a pritisak na zglobove i mišiće usmjeravaju tijelo da se pokrene na ovu ili onu stranu. Da bismo održavali ravnotežu kad stojimo mirno, stalno radi oko 300 mišića u našem tijelu. Zbog toga smo umorni kad duže stojimo. Zapra­vo, stajanje je rad.

Pri hodanju ne koristimo samo vještinu održa­vanja ravnoteže već i dvije prirodne sile. Prva je zračni pritisak ili tlak. Naša butna kost odgovara udubljenju zgloba kuka tako savršeno da u ovom zglobu postoji vakuum. Tlak nam pomaže tako da se ovaj spoj drži čvrsto. Zahvaljujući tomu, noga je spojena za tijelo tako da se njena težina ne osjeća.

Druga prirodna sila koju koristimo kad hoda­mo je sila teže ili gravitacijska sila. Kako mišići podignu nogu, sila teže je povlači naniže i noga slobodno visi u zraku. Kada vidite kako se akrobati šeću po nategnutoj žici, održavajući ravnotežu, zapamtite da oni obavljaju istu, samo mnogo težu vještinu kao i vi kad stojite ili hodate. Samo što su oni tu vještinu trebali uvježbavati jako dugo.

POPULARNO

To Top