Izumi

Kako je izumljen kompas?

kako-je-izumljen-kompas

Kompas je instrument koji reagira na magnetizam Zemlje.

Kompas je instrument koji reagira na magnetizam Zemlje. Najčešća vrsta kompasa je magnetska igla pričvršćena na stožeru tako da se može okretati u svim pravcima. Igla takvog kompasa okrenuta je prema sjeveru, prema Zemljinu sjevernom magnetskom polu. Budući da je poznato gdje se nalazi sjeverni pol, sva vodena i kopnena područja ucrtavaju se u mapu u odnosu na njega. Na taj način kompas može voditi putnike u željenu pravcu posvuda po svijetu.

Tko je, i kada, prvi otkrio da će namagnetizirana željezna igla, koja se slobodno okreće u krugu, uvijek pokazivati sjever – nitko ne zna! Jedno vrijeme se držalo da su to pronašli Kinezi prije 4.500 godina, ali se danas to osporava. Međutim, u svakom slučaju Kinezi su bili jedan od prvih naroda koji je poznavao načelo kompasa. Arapski trgovci su od Kineza čuli za kompas, pa su ga prenijeli u Europu. Znamo da je u 12. stoljeću kompas već bio dobro poznat.

Najstariji kompas se zacijelo sastojao od namagnetizirane igle provučene kroz drveni križ, koji je plivao u posudi s vodom. Zatim se počela upotrebljavati igla koja se okreće na drugoj igli, pričvršćenoj za dno posude. U početku je uzima u obzir samo pravac sjever-jug i posuda je stajala okrenuta tako da je sjeverni kraj igle dodirivao sjeverni dio posude, koji je bio obilježen bojom. Na kraju su na samu iglu zakačili kartu s obilježenim točkama. Kao što znate, sjeverni magnetski pol i geografski Sjeverni pol se ne nalaze na istome mjestu. Sjeverni magnetski pol je na najsjevernijoj točki arktičke obale Sjeverne Amerike, na poluotoku Butija.

Sve igle na kompasima na sjevernoj Zemljinoj polutci okrenute su prema tom mjestu. Stari narodi nisu znali za razliku između sjevernog magnetskog pola i geografskog Sjevernog pola. Oni su živjeli daleko i od jednog i od drugog, pa im se činilo da je igla na kompasu uvijek okrenuta sjeveru. Ali, kasnije su moreplovci, koji su se brodovima otiskivali daleko od obala, zapazili tu razliku i to ih je zbunjivalo. Možete zamisliti kako su tek bili zapanjeni oni koji su plovili u arktička mora oko Grenlanda, kad su vidjeli da je u nekim dijelovima tih područja igla na kompasu bila okrenuta gotovo prema zapadu!

POPULARNO

To Top