Izumi

Kako je postavljen telefonski kabel preko oceana?

kako-postaviti-kabel-ispod-vode

Prođe li vam kroz glavu kada završite razgovor na telefonu, što je sve potrebno kako se odvio vaš razgovor?

Prođe li vam kroz glavu kada završite razgovor na telefonu, što je sve potrebno kako se odvio vaš razgovor? Danas samo podignete telefonsku slušalicu i poslije nekoliko trenutaka razgovarate s nekim na drugom dijelu kontinenta. Ili predate brzojav na obližnjoj pošti, te za vrlo kratko vrijeme onaj kome ste uputili brzojav na drugi kraj svijeta može pročitati vašu poruku! To bi bilo neizvod­ljivo da ne postoje kablovi položeni na dnu oceana koji spajaju sve kontinente.

Prvi problem koji se javio prije postavljanja kablova uzduž oceanskog dna bio kako izolirati žice. Poslije mnogih pokusa, utvrđeno je da razni materijali, ukoliko se obaviju oko kabela, uspijevaju izolirati žicu i na taj način osiguravaju protok električne energije.

Ljudi su zatim počeli postavljati kablove koji su vezivali različite točke na Zemljinoj kugli. Tijekom 1841. i 1842. godine položen je telegraf­ski kabel ispod newyorške luke, a 1850. godine Lamanehe je dobio svoj prvi podvodni kabel. Poslije Engleske i Francuske, kablom su spojene i Škotska s Irskom, Švedska i Danska, Italija i Korzika. Konačno, 1857. godine, jedan američki znanstvenik Field i jedan engleski, lord Kelvin, pokušali su podmorskim kanalom preko Atlanti­ka spojiti Newfoundland i Irsku. To je bio golem pothvat. Poslije mnogo napora i brojnih razočarenja, konačno je postignut uspjeh. Sjedi­njene Američke Države i britanska vlada osigu­rali su dva ratna broda da bi se taj plan ostvario. Svaki je brod ukrcao polovicu kabla. Kabel je spojen nasred oceana i onda je odmotavan, dok su se brodovi pri tomu okretali u dva suprotna pravca, prema dvjema suprotnim obalama oceana.

Prilikom postavljanja, kabl je nekoliko puta puknuo. Naposljetku je, 13. kolovoza 1858. godi­ne prva poruka prešla ocean. Ali kabel je funkcionirao samo dva mjeseca i onda izgorio. Električna struja je bila prejaka za izolaciju kabela. Tek 1865. godine došlo je do novog pokušaja zamjene kabela. Tada je lord Kelvin već bio pronašao jedan telegrafski aparat koji nije zahtijevao tako veliku struju.

„Great Eastern”, koji je u to doba bio najveći brod na svijetu, bio je opremljen za polaganje kabela. Prvi je kabel puknuo otprilike na dvije trećine duljine od Irske. Godine 1866. položen jejedan kabel koji je gotovo čitav stigao do Newfound landa. Onda je pronađen i prekinuti dio izgubljenog kabela, pa je spojen s drugim dijelom toga kabela, tako da su u to doba dva kabela istodobno obavljala posao.

Tako je nastalo novo doba u komunikacijskom sustavu. Danas najdulji kabel spaja Britansku Kolumbiju i dugačak je oko 13.000 kilometara. Podijeljen je na dijelove, sa stanicama na otocima.

POPULARNO

To Top