Astronomija

Kako nastaje bijeli patuljak?

bijeli20patuljak

Čak 10% zvijezda u našoj galaksiji su bijeli patuljci, a naše Sunce će se na kraju svog životnog puta također pretvoriti u jednoga.

Čak 10% zvijezda u našoj galaksiji su bijeli patuljci, a naše Sunce će se na kraju svog životnog puta također pretvoriti u jednoga. Bijeli patuljak je vrlo opasan oblik zvijezde. On nastaje od obične zvijezde kada dođe do odvajanja vanjskih slojeva od jezgre. Do te pojave dolazi u kasnijem razvojnom procesu zvijezde kada je u fazi crvenog diva. Tada otpuhne vanjske slojeve koji se mogu vidjeti kao planetarna maglica, a ostaje samo jezgra nekadašnje zvijezde. Upravo tada se rađa bijeli patuljak.

Do razdvajanja zvijezde dolazi zbog iscrpljenja zaliha termonuklearnog goriva iz središta zvijezde. Preostala mrtva jezgra se počinje urušavati u sebe. Gravitacijska sila koja je usmjerena prema središtu zvijezde više nije uravnotežena tlakom vrućeg plina koji potiskuje gornje slojeve pri čemu se zvijezda sabija do vrlo malih dimenzija. Bijeli patuljak veće mase ima manji radijus. Degenerirani plin od kojeg su sustavljene ove zvijezde (a kojeg nema na Zemlji) vrši pritisak na zvijezdu koja se skuplja. Kad gustoća naraste do određene vrijednosti, uspostavit će se ravnoteža tlakova i masa bijelog patuljka. Zbog degeneriranog plina, bijeli patuljak je toliko sabijen da se u njemu elektroni ne mogu više približavati jedan drugome. Upravo iz tog razloga se urušavanje prekida. Idući korak bi bio da dva elektrona preuzmu isto energetsko stanje, ali to nije moguće zbog odbijanja sila pa urušavanje prestaje.Naravno, postoji gornja granica mase pri kojoj može doći do te ravnoteže i ona iznosi oko 1,4 mase Sunca. Preostali dio nekadašnjeg crvenog diva ima vrlo visoku površinsku temperaturu koja se postepeno hladi.

Temperatura bijelog patuljka u trenutku nastanka iznosi najmanje 20 milijuna kelvina. On se ohladi nakon 1.5 milijarde godine te kroz to vrijeme gubi sjaj i postaje tamniji. Zato ih je teško uočiti kad su u odmakloj fazi razvoja. Ipak, zvijezda pod nazivom 40 Eridani B najuočljiviji je bijeli patuljak na našem nebu, a Sirius B, za koji ste vjerojatno čuli, je najsjajniji i nama najbliži bijeli patuljak, velik kao Zemlja. Zanimljivo je još i da on, dakle nešto veliko poput Zemlje, ima gustoću 90,000 puta veću od sunčeve i 125,000 puta veću od vode.Sve zvijezde male mase kao što je naše Sunce završit će životni ciklus kao bijeli patuljci.

POPULARNO

To Top