ZNANOST

Kako nastaje tornado?

kako-nastaje-tornado

Svi smo vidjeli i vrlo vjerojatno barem jednom u životu doživjeli oluju. To su obično lokalne nepogode.

Svi smo vidjeli i vrlo vjerojatno barem jednom u životu doživjeli oluju. To su obično lokalne nepogode. Postoje, međutim, velike nepogode, koje mogu zahvatiti tisuće četvornih kilometara. Jedna od njih zove se „ciklonska nepogoda“ ili skraćeno ciklon. Kod ciklona vjetrovi pušu prema sre­dištu oblasti niskog tlaka i to spiralno.

Na sjevernoj hemisferi (Zemljinoj polutki) cikloni se kreću u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu, a na južnoj Zemljinoj polutki u smjeru kazaljke na satu!

Tornado (kod nas poznatija kao pijavica) je zapravo posebna vrsta ciklona. On se javlja kad su uvjeti koji uzrokuju obične nepogode izuzetno potencirani. Zrak se naglo podiže uvis, a vjetar puše u suprotnom pravcu oko ovog zračnog stupa koji se diže. Tako nastaje vrtlog, uzak i vrlo jak. Kad se to dogodi, centrifugalna sila odbacuje zrak od središta i u njemu nastaje prostor niskog tlaka. Ova jezgra niskog tlaka djeluju kao snažan usisivač te usisava sve predmete preko kojih prelazi i u tomu je golema razorna snaga torna­da. On može usisati zidove kuća, pa se one ruše kao da su od karata. Druga razorna sila tornada su jaki vjetrovi, koji se stvaraju na krajevima vrtloga i dostižu brzinu od 450 kilometara na sat, rušeći sve što se nalazi na njihovom putu.

POPULARNO

To Top