Izumi

Kako se avion održava u zraku?

kako-se-avioni-odrzavaju-u-zraku

Da bismo shvatili kako avion može letjeti, moramo si zamisliti zrak oko nas kao ocean, ocean zraka.

Da bismo shvatili kako avion može letjeti, moramo si zamisliti zrak oko nas kao ocean, ocean zraka. Ako shvatimo kako voda uspijeva podići na svoju površinu predmete kada teče ispod njih i pored njih, bolje ćemo razumjeti i načelo leta aviona.

Ako dasku vežemo iza brzog motornog čamca, vidjet ćemo da ona ostaje na vodenoj površini dok se motorni čamac kreće, zato što brzo protjecanje vode ispod daske razvija sile koje uslijed djelovanja zraka tlače dasku naviše. Kad kretanje prestane, tlak nestaje, a daska tone. Avion koji se kreće kroz zrak može se podizati uvis zbog toga što zrak potiskuje njegova krila. Zrak se pri tomu ponaša baš kao i voda prema dasci.

Avion se, međutim, podiže uvis na još jedan način. Kad zrak prolazi pored krila aviona, onaj dio zraka koji se kreće preko gornje površine krila struji po neznatno krivoj liniji. Na taj se način stvara bezzračni prostor iznad površine krila preko koje zrak struji.Istodobno, zrak koji se nalazi ispod krila potiskuje krilo naviše, te se ono još više podiže. Avion se, međutim, uopće neće moći podizati ako se istodobno ne kreće i prema naprijed. To kretanje prema naprijed se postiže uporabom pogonske snage motora koji pokreće propeler.

Kako propeler pokreće avion prema naprijed?

Pokušajte zamisliti propeler kao zavrtanj. Svaki put kad okrenete zavrtanj u drvetu, on se pokrene prema naprijed. Propeler se „uvrće u zrak na sličan način zbog toga što se zrak, kada se brzo krećemo, ponaša kao čvrsta materija.

Jeste li opazili: kada puše snažan vjetar, na tijelu ga osjećamo kao nešto čvrsto? Kada pilot stavi u pokret propeler, on se u početku ne okrene dovoljno brzo da bi se mogao zabijati u zrak poput zavrtnja. No, kad se brzina okretaja poveća, on se zabija u zrak i tako vuče avion prema naprijed. Tim potiskom se savlađuje otpor aviona tijekom kretanja prema naprijed. Podizanjem pomoću krila svlada se sila Zemljine teže ili gravitacija. Te dvije akcije zajedno omogućuju avionu da se održava u zraku i da se kreće kroz zrak.

1 Komentar

1 Komentar

 1. 16. travnja 2019. at 22:32

  Poznat je fizički zakon da je energija fluida konstantna (koja se sastoji od statičke-pritisak i dinamičke komponente-energija kretanja, a visinska komponenta za zrak se zanemaruje). To znači, ako se jedna od komponenti povećava ili smanjuje, druga komponenta se smanjuje ili povećava. Kad krilo aviona siječe zrak, onda ono dijeli zrak na komponentu iznad i komponentu ispod krila. Pri tome zračne struje s obje strane krila dobijaju brzinu koja vlada na površini krila. Zračne struje se ponovo sastaju kad napuste krilo. Komponenta zraka iznad krila ima veću brzinu od komponente zraka ispod krila, jer je krilo tako oblikovano da je gornja strana krila blago zaobljena da bi putanja zraka s gornje strane krila bila duža. (Kao, npr. kad automobil ide ukrug, vanjski točkovi prelaze veći put od unutrašnjih, te je zbog toga i brzina vanjskih točkova nešto veća.)
  Kako je kod aviona zrak s gornje strane aviona nešto brži od zraka s donje strane krila, to dinamička komponenta (komponenta kretanja) zraka s gornje strane fluida raste, a statička komponenta (pritisak zraka) opada. Dinamička i statička komponente kretanja zraka s donje strane fluida takođe se mijenjaju u istom smjeru, ali manje nego s gornje strane krila (zbog manje brzine zraka).
  Dinamičke komponente zraka dovode do promjene brzine zraka čim napuste krilo. Statička komponenta kretanja zraka (pritisak zraka) iznad krila je manja (ali je dinamička veća) od statičke komponente (pritiska zraka) s donje strane krila, tj. statička komponenta kretanja zraka (pritisak) ispod krila je veća od one iznad krila. Ova razlika u statičkoj komponenti zraka – pritisku sa donje i gornje strane krila (pritisak s donje strane krila je veći) djeluje na krilo tako ga drži u zraku.
  Dakle, avion u zraku drži pritisak zraka koji djeluje na krilo sa donje strane, samo zato što je putanja zraka ispod krila kraća od putanje zraka iznad krila.
  Ovaj oblik krila može se uočiti na krilima svake ptice.

Pošalji odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

POPULARNO

Vrh