ZNANOST

Kako se odvija preobrazba?

kako-se-odvija-preobrazba

Dok je za većinu životinja rast zbivanje koje uključuje čitavo tijelo, tako neki kukci sa čvrstom kožom mijenjaju vanjski omotač tijela nekoliko puta.

Dok je za većinu životinja rast zbivanje koje uključuje čitavo tijelo, tako neki kukci sa čvrstom kožom mijenjaju vanjski omotač tijela nekoliko puta.

Njihovo tijelo raste i koža im postaje pretijesna, pa je kukac odbacuje i stvara novu. To se presvlačenje zbiva u ličinke više puta.Metamorfoza u zoologiji označava prijelaz životinje iz oblika ličinke u oblik odrasle životinje. Kada u proljeće vidimo leptira u letu, najviše nas zadivi ljepota boja njegovih krila, pri čemu ne obraćamo veliku pozornost njegovom malom tijelu. A duga je priča o tom organizmu.

Kad se otvori jajašce leptira, iz njega iziđe mala ličinka – gusjenica, obično zelene ili smeđe boje, u svakom slučaju bez krila. Prije nego što postane slična majci, promijenit će izgled i tako doživjeti potpunu pretvorbu, koju nazivamo preobrazbom. Nakon što je izišla iz jajašca gusjenica će proći kroz tri osnovna stadija, koji imaju jasno određena imena: ličinka, kukuljica i razvijeni kukac. U prvom stadiju kukac je vrlo proždrljiv. Nakon ubrzana rasta ličinka neko vrijeme živi u obliku kukuljice, posve nepokretna, i ne hrani se. To je najvažniji trenutak u životu toga kukca, jer se za to vrijeme događa preobrazba u odraslu jedinku.

Ne doživljavaju samo kukci preobrazbu, doživljavaju je i neki vodozemci, ribe i rakovi. Kod vodozemaca nalazimo primjere potpune promjene. Žaba, koja u početku kao ličinka živi samo u vodi, poslije kao odrasla jedinka živi i na kopnu. Iz jajašca razvijaju se punoglavci koji imaju sve osobine ribe – dišu samo preko škrga. Rastom, škrge se polako gube, dok ne ostane samo njihov unutrašnji dio, pa se razvijaju, prvo, stražnji udovi, onda prednji, gubi se rep i žaba izlazi iz vode. Istodobno se razvija disanje plućima i nastaje odrasla žaba koja započinje svoj život na kopnu. Ove su životinje ostatak evolucije u tisućljetnoj povijesti našeg planeta – prijelaza živih bića iz života u vodi u život na kopnu.

Preobrazba se dešava i moru. Riba list se rađa iz jajašca slično kao druge ribe sa po jednim okom na svakoj strani tijela. Kako postupno raste, tijelo joj dobiva karakterističan plosnat oblik s očima na jednoj strani tijela. Vrijeme potrebno za preobrazbu nije isto u svih životinja. Za prijelaz od gusjenice do leptira dovoljna su tri do četiri tjedna. Hrušt živi kao ličinka tri, ponekad i četiri godine. Za to vrijeme živi u zemlji, jedući mlado korijenje kojim se neprestano hrani.

POPULARNO

To Top