ZNANOST

Kako se životinje kreću?

kako-se-zivotinje-krecu

Kretanje nekog tijela najjednostavnije možemo definirati kao promjenu položaja tog tijela u prostoru tokom nekog vremena.

Kretanje nekog tijela najjednostavnije možemo definirati kao promjenu položaja tog tijela u prostoru tokom nekog vremena.

Hodanje/trčanje

Ima li mnogo načina na koje se kreću četveronošci. Kada se, na primjer, neka životinja kreće pomičući noge naprijed s jedne strane, a onda s druge, tu vrstu kretanja nazivamo kas (npr. žirafa). Kad jedna noga ide naprijed, a odgovarajuća na drugoj strani ostaje straga, to je hod (gledajte kako se kreće pas). Kad je konj u galopu ima trenutaka kad mu ni jedna od četiri noge ne dodiruje tlo.

Gmizanje

Kretanje gmizavca je karakteristično kretanje koje se sastoji od vijuganja tijela – gmizanja trupa i repa po tlu. I gušteri, koji imaju kratke noge, koriste ih samo kao oslonac pri gmizanju. U podzemnom rovu zmija se kreće kao harmonika stežući i rastežući tijelo i gurajući se naprijed. Neke zmije, koje žive u pustinji, da bi što manje dodirivale vrući pijesak, kreću se kao vijugava staza gmižući postrance.

Letenje

Postoje tri vrste krila: krila ptica, koja odgovaraju prednjim udovima u kralješnjaka koji žive na zemlji, a prekrivena su pahuljicama i perjem, krila u kukaca, koja sačinjava tanka i najčešće prozirna opna, i krila u šišmiša, koja imaju tanku opnu napetu između tijela i prstiju prednjih nogu.Ptica se jednim zamahom krila diže sa zemlje, a poslije njezina krila snažno tuku po zraku dajući joj brzinu (to je let s mahanjem krila). Često, kad ptica dođe do određene visine, više ne pokreće krila nego ih drži raširena kližući po zraku kao jedrilica, uz minimalnu napetost mišića. Neke ptice koriste jedrenje leteći na zračnim strujama koje ih nose u visinu uz vrlo mali napor.Jeste li znali da hrušt prije dizanja u zrak podiže potkrilca i drži ih nepokretnima dok opnena krila počinju mahati. Njihovi vršci se brzo kreću radeći kao krila i kao propeleri zrakoplova.

Skakanje

Žaba može skočiti u daljinu gotovo metar. To je gotovo 12 puta uvećana duljina njena tijela! No to nije apsolutni rekord među životinjama koje se kreću u skokovima. Klokan može skočiti u daljinu pet puta dužu od njegove visine, ali je zato buha u stanju sebe nadmašiti za 200 puta.Žaba skače koristeći jak odraz svojih stražnjih nogu koje se odupru o tlo, ispruže i odskoče. Rade jednim dijelom kao opruge. U svih životinja, koje se kreću skačući, stražnje noge imaju snažne mišiće.

POPULARNO

To Top