Higijena

Kako sapun čisti?

kako-sapun-cisti

Danas bi nam zacijelo bilo teško zamisliti život bez sapuna. Osobna higijena toliko je važna stvar da bismo, s obzirom na nju, sapun mogli smatrati jedno od čovjekovih prvih otkrića.

Danas bi nam zacijelo bilo teško zamisliti život bez sapuna. Osobna higijena toliko je važna stvar da bismo, s obzirom na nju, sapun mogli smatrati jedno od čovjekovih prvih otkrića. Pa ipak, za sapun se saznalo tek početkom nove ere. Prema tomu, čovjek upotrebljava sapun tek 2.000 godina!

Ali, kako sapun čisti? Postoje razna objašnjenja.

Jedno objašnjenje glasi: sapun razlaže masnu nečistoću u čestice koje su toliko malene da ih voda može isprati. Na taj se način stvori emulzija, slična mlječnoj tekućini, pomoću koje se čestice isperu.

Drugo objašnjenje: sapun obloži čestice nečistoće i na taj ih način čini skliskim, pa se one ne mogu zadržati na površini na kojoj su se nalazile do tada.

Voda posjeduje ono što se naziva površinski napon, tj. ona se ponaša kao da je pokrivena tankom elastičnom opnom. Taj površinski napon ne dopušta vodi da sa svih strana opkoli sitne dijeliće prašine na našoj koži ili na nečistim tkaninama. Pretpostavimo da sapun, rastopljen u vodi, smanjuje taj površinski napon, i zbog toga sapunski rastvor uspijeva okružiti čestice nečistoće sa svih strana i izdvojiti ih, poslije čega se one lagano isperu s kože i s tkanine.

Sapune i ostala sredstva za čišćenje često nazivamo deterdžentima. Taj naziv potječe od latinske riječi detergare, što znači počistiti, zbrisati. Mnogi ljudi misle da deterdžent nije sapun, ali se sapuni, kao i posebna sredstva za čišćenje, mogu nazivati deterdžentima.

Suvremena kemija je stvorila vrlo efikasna sredstva za čišćenje, koja ponekad nazivamo sapuni bez sapuna. Njihova glavna odlika je da smanjuju površinski napon vode, pa zbog toga uspijevaju vrlo temeljito prodrijeti pod sve vrste nečistih čestica. Takvi se sapuni bez sapuna upotrebljavaju za izradu šampona, prašaka za pranje i pasta za zube.

Postoje različite vrste sapuna s najrazličitijim imenima. Sapuni za struganje skidaju nepoželjne slojeve, naftni sapuni sadrže naftu za skidanje teških masnoća. Postoje i sapuni s voskom koji ostaje na prerađenoj koži i poslije sušenja. Posebnu vrstu sapuna predstavlja sapun napravljen od maslinovog ulja.

POPULARNO

To Top