Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: I

Izuzetci ili izuzeci?

Kako je pravilno pisati: izuzetci ili izuzeci? U hrvatskom jeziku česte su dvojbe zadatci ili zadaci, metci ili meci i tome slično. Postojali su i postoje prijepori koji je ispravan način pisanja, a pravilna su oba načina, s tim da je nužno odabrati jedan način pisanja. Ako u tekstu koristite . . . Pročitaj više

Izgrizen ili izgrižen?

Kako je pravilno pisati: izgrizen ili izgrižen? Ovdje je riječ o obliku glagola koji se naziva glagolski pridjev trpni. Infinitiv glagola glasi izgristi, a u glagolskom pridjevu trpnom ispravno ga je pisati: izgrizen, izgrizena, izgrizeno, izgrizene, izgrizeni. Tako je i u primjerima: izvesti – izvezen, uvesti – uvezen, prevesti – . . . Pročitaj više

Izvežen ili izvezen?

Kako je pravilno pisati: izvežen ili izvezen? Ovakav oblik jest glagolski pridjev trpni glagola izvesti, a ispravno ga je pisati u sljedećem obliku: izvezen. Ispravno je: izvezen, izvezena, izvezeno, izvezene, izvezeni. Isto je s glagolom uvesti (uvezen), prevesti (prevezen)…

Izbjegavati ili izbijegavati?

Kako je pravilno pisati: izbjegavati ili izbijegavati? Riječ je o nesvršenom glagolu, čiji je svršeni parnjak glagol izbjeći. Ispravno ga je pisati kao i svoj svršeni parnjak s refleksom jata /je/: izbjegavati. Ispravno je pisati izbjegavam, izbjegavaš, izbjegava, izbjegavaju, izbjegavate, izbjegavamo…

Izbjeći ili izbijeći?

Kako je pravilno pisati: izbjeći ili izbijeći? Glagol na prvom slogu ima kratkouzlazni naglasak, a ima značenje umaknuti čemu neugodnom ili skloniti se od neke situacije. Ispravno je pisati: izbjeći, kao i izbjegnem, izbjegneš, izbjegnemo, izbjegli, izbjegle, izbjeglica, izbjeglicama…

Izpaliti ili ispaliti?

Kako je pravilno pisati: izpaliti ili ispaliti? Glagol nastaje od prijedloga iz i glagola paliti. Kad se glas z (zvučni) nađe ispred glasa p (bezvučni), glas s prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako dobivamo oblik: ispaliti. Ispravno je pisati: ispalim, ispališ, ispali, ispalimo, ispalite, ispale, ispali, ispale, ispala…

Izšamarati, isšamarati ili išamarati?

Kako je pravilno pisati: izšamarati, isšamarati ili išamarati? Glagol nastaje od prijedloga iz i glagola šamarati. Kad se glas z nađe ispred glasa š, prelazi u svoj bezvučni parnjak s (iz + šamarati > isšamarati). Tada prema pravilima o jednačenju po mjestu tvorbe glas s prelazi u š te dobivamo . . . Pročitaj više

Izšarati, isšarati ili išarati?

Kako je pravilno pisati: izšarati, isšarati ili išarati? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim . . . Pročitaj više

Izštipati, isštipati ili ištipati?

Kako je pravilno pisati: izštipati, isštipati ili ištipati? Glagol nastaje od prijedloga iz i glagola štipati. Kad se glas z (zvučni) nađe ispred glasa š (bezvučni) prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako dobivamo oblik: isštipati. Onda glas s pored š, prema pravilima o jednačenju po mjestu tvorbe, prelazi u . . . Pročitaj više

Iščačkati ili izčačkati?

Kako je pravilno pisati: isčačkati, izčačkati ili iščačkati? Glagol nastaje od prijedloga iz i glagola čačkati. Kad se glas z (zvučni) našao ispred glasa č (bezvučni), prešao je u svoj bezvučni parnjak s, te smo dobili oblik: isčačkati. Tada prema pravilima o jednačenju po mjestu tvorbe glas s ispred č . . . Pročitaj više