Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: A

Asfalt ili asvalt?

Kako je pravilno pisati: asfalt ili asvalt? Kod mnogih riječi postoji više načina izgovora i pisanja. Kod nekih riječi problem je teži izgovor te je ljudi prilagode i promijene. Ovdje je riječ o imenici koja najčešće označava mješavinu materijala kojom se izolira i podlaže sloj na ulici ili cesti. Imenica . . . Pročitaj više

A propo, apropo ili a propos?

Kako je pravilno pisati: a propo, apropo ili a propos? Otkako je poznato jezici koji su u kontaktu miješaju se, posuđuju jedni od drugih te si međusobno utječu na jezične konstrukcije. U tom odnosu najjednostavnije je objasniti ono najosnovnije, preuzimanje riječi, pojmova iz drugog jezika, bez ikakvih promjena.Takav je primjer . . . Pročitaj više

Američki ili amerićki?

Kako je pravilno pisati: amerićki ili američki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu ili pridjevu koji se odnose na Ameriku i Amerikance. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati američki, američkog, američkom…

Apsorpcija ili absorpcija?

Kako je pravilno pisati: apsorpcija ili absorpcija? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Azerbajdžanac ili Azerbajđanac?

Kako je pravilno pisati: Azerbajdžanac ili Azerbajđanac? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o vlastitoj imenici kojom se označava stanovnik azijske države. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Azerbajdžanac, Azerbajdžanca, Azerbajdžancu…

Avijatićarski ili avijatičarski?

Kako je pravilno pisati: avijatičarski ili avijatićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na avijatičare. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičarski, avijatičarske, avijatičarskog…

Avijatičarka ili avijatićarka?

Kako je pravilno pisati: avijatićarka ili avijatičarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ženu koja upravlja letjelicom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičarka, avijatičarke, avijatičarku…

Avijatićar ili avijatičar?

Kako je pravilno pisati: avijatićar ili avijatičar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja upravlja letjelicom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičar, avijatičara, avijatičaru…

Autoanaliza, auto analiza, auto-analiza?

Kako je pravilno pisati: autoanaliza, auto analiza, auto-analiza? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autoanaliza, autoanalize, autoanalizi…

Autotransport, auto transport, auto-transport?

Kako je pravilno pisati: autotransport, auto transport, auto-transport? Složenica autotransport nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + transport (prijevoz robe i putnika). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autotransport, autotransporta, autotransportu…