Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: A

Antidatirati ili antedirati?

Kako je pravilno pisati: antidatirati ili antedatirati? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše glagol antedatirati ili antidatirati. Glagol dolazi u značenju staviti raniji datum. Glagol je sastavljen od glagola datirati te prefiksa ante ili anti. Dakle, da bismo saznali koji je od ovih dvaju prefiksa pravilan i . . . Pročitaj više

Astmatičar ili asmatičar?

Kako je pravilno pisati: asmatičar ili astmatičar? Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica muškog roda koja označava osobu koja pati od bolesti dišnog sustava – astme. Postavlja se pitanje piše li se pravilno astmatičar ili asmatičar, astmatičarka ili asmatičarka? Riječ astma dolazi iz grčkog: ȃsthma, u . . . Pročitaj više

Ako ili ukoliko?

Koji izraz je pravilno koristiti: ako ili ukoliko? Ovdje je riječ o tome koji je veznik pravilno koristiti – ako ili ukoliko. Riječ je o veznicima pogodbenih rečenica. Pogodbene rečenice su zavisnosložene rečenice u kojima se izražava neka pogodba: stvarna, nestvarna ili moguća. Oba izraza, ako i ukoliko, u uporabi . . . Pročitaj više

Astma ili asma?

Kako je pravilno pisati: astma ili asma? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice ženskog roda – astma ili asma. Oba se načina pisanja mogu pronaći kod govornika hrvatskog jezika. No samo je jedan od dvaju načina pisanja pravilan i točan u hrvatskom standardnom jeziku. Riječ astma dolazi iz grčkog . . . Pročitaj više

Aviokompanija, avio-kompanija ili avio kompanija?

Kako je pravilno pisati: avio kompanija, aviokompanija ili avio-kompanija? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S . . . Pročitaj više

Ateljer ili atelijer?

Kako je pravilno pisati: ateljer ili atelijer? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Autocesta ili auto cesta?

Kako je pravilno pisati: autocesta ili auto-cesta? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, . . . Pročitaj više

Alkoholičar ili alkoholićar?

Pravilno se piše alkoholičar, a ne alkoholićar. Isto se tako piše radoholičar (onaj koji je posvećen radu) ili popularni neologizmi poput čokoholičara i šopingoholičara. Pravilno je pisati alkoholičar

Alibija ili alibia?

U genitivu imenice alibi pravilno je pisati alibija. Glas j umeće se između samoglasnika i u pisanju i u izgovoru. Tako je i u ostalim padežima pa deklinacija glasi: alibi, alibija, alibiju, alibi, alibi, alibiju, alibijem. Pravilno je pisati alibija

Akvarij ili akvarijum?

Riječ akvarij dolazi od latinske riječi aquarium, te označava bazen prozirnih stijenki namijenjen držanju riba i drugih morskih životinja. Kao i kod ostalih imenica koje su došle iz latinskog jezika i završavaju na -um, nastavak se odbacuje te je pravilno pisati akvarij. Tako je pravilno pisati i kalij, a ne . . . Pročitaj više