Tag : A

Kako je pravilno pisati: amerićki ili američki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu ili pridjevu koji se odnose na Ameriku i Amerikance. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati američki, američkog, američ..

Read more

Kako je pravilno pisati: apsorpcija ili absorpcija? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda u značenju ‘upijanje’. Dolazi od latinskog absorbere. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: apsorpcija, apsorpciji, apsorpcijom, apsorbirati, apsorbi..

Read more

Kako je pravilno pisati: Azerbajdžanac ili Azerbajđanac? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o vlastitoj imenici kojom se označava stanovnik azijske države. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Azerbajdžanac, Azerbajdžanca, Azerbajdža..

Read more

Kako je pravilno pisati: avijatičarski ili avijatićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na avijatičare. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičarski, avijatičarske, avijatičars..

Read more

Kako je pravilno pisati: avijatićarka ili avijatičarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ženu koja upravlja letjelicom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičarka, avijatičarke, avijatiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: avijatićar ili avijatičar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja upravlja letjelicom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati avijatičar, avijatičara, avijatič..

Read more

Kako je pravilno pisati: autoanaliza, auto analiza, auto-analiza? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autoanaliza, autoanalize, autoanal..

Read more

Kako je pravilno pisati: autosugestija, auto-sugestija, auto sugestija? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autosugestija, autosugestije, autosugest..

Read more

Kako je pravilno pisati: autostop, auto-stop, auto stop? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Složenica autostop nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + stop. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autostop, autostopa, autost..

Read more