Tag : F

Kako je pravilno pisati: frustrirajuče ili frustrirajuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji znači nekoga dovesti u frustrirano stanje. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati frustrirajuće, frustrirajući, frustriraju..

Read more

Kako je pravilno pisati: foto radionica, foto-radionica ili fotoradionica? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoradionica, fotoradionice, fotoradionici, fotoradioni..

Read more

Kako je pravilno pisati: Facebookov ili fejsbukov? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu od imenice Facebook. Imenica Facebook označava internetsku društvenu mrežu koju je 2004. osnovao Mark Zuckerberg. Pridjev je pravilno pisati: Facebookov, Facebookova, Facebookovo, Facebookovim, Facebookovih, Facebookovog… Pravilna uporaba glasi: On je jedan od Facebookovih za..

Read more

Kako je pravilno pisati: fićo ili fičo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava naziv za popularni automobil Fiat 650 i 750. Dolazi od imena talijanske tvornice automobila Fiat. Pravilno je pisati fićo, fiće, fići, fi..

Read more

Kako je pravilno pisati: fićfirić ili fičfirić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava gizdelina ili kicoša. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od mađarske riječi fity-firity. Pravilno je pisati fićfirić, fićfirića, fićfiriću, fićfiri..

Read more

Kako je pravilno pisati: fućkati ili fučkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači zaobljenim položajem usana proizvoditi neku melodiju. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati fućkati, fućkam, fućkaš, fućk..

Read more

Kako je pravilno pisati: francuz ili Francuz? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se imena stanovnika kontinenta, države, grada ili mjesta pišu velikim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: Francuz, Francuza, Francuzi, Francuzima, Francuskinja, Francuski..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotomontaža ili foto montaža? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotomontaža, fotomontaži, fotomonta..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotoreporter ili foto reporter? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotoreporter, fotoreporteri, fotoreportaža, fotoreporta..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotorobot ili foto robot? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga se pravilno piše: fotorobot, fotorobotu, fotorobota, fotorobot..

Read more