Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: F

Financiranje ili finansiranje?

Kako je pravilno pisati: financiranje ili finansiranje? Ovdje je riječ o glagolskom imenici koja dolazi od glagola financirati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te označava ulaganje u nešto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati financiranje, financiranja, financiranju…

Fizičar ili fizićar?

Kako je pravilno pisati: fizičar ili fizićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi fizikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati fizičar, fizičara, fizičaru…

Fizičarka ili fizićarka?

Kako je pravilno pisati: fizićarka ili fizičarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja se bavi fizikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati fizičarka, fizičarke, fizičarki…

Fizički ili fizićki?

Kako je pravilno pisati: fizićki ili fizički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što je tjelesno, po zakonima fizike, što se odnosi na fiziku. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom . . . Pročitaj više

Franjevački ili franjevaćki?

Kako je pravilno pisati: franjevački ili franjevaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na franjevce ili na način franjevaca. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno . . . Pročitaj više

Franjevčev ili franjevćev?

Kako je pravilno pisati: franjevčev ili franjevćev? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što pripada franjevcu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati franjevčev, franjevčeva, franjevčevu…

Frizerki ili frizerci?

Kako je pravilno pisati: frizerki ili frizerci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice frizerka. Radi se o iznimci budući da bi se provedbom sibilarizacije izgubila prepoznatljivost riječi. Tako da se pravilno piše: frizerki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Idem svojoj . . . Pročitaj više

Frustrirajuće ili frustrirajuče?

Kako je pravilno pisati: frustrirajuče ili frustrirajuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji znači nekoga dovesti u frustrirano stanje. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati frustrirajuće, frustrirajući, frustrirajućem…

Fotoradionica, foto-radionica ili foto radionica?

Kako je pravilno pisati: foto radionica, foto-radionica ili fotoradionica? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoradionica, fotoradionice, fotoradionici, fotoradionicom…

Facebookov ili fejsbukov?

Kako je pravilno pisati: Facebookov ili fejsbukov? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu od imenice Facebook. Imenica Facebook označava internetsku društvenu mrežu koju je 2004. osnovao Mark Zuckerberg. Pridjev je pravilno pisati: Facebookov, Facebookova, Facebookovo, Facebookovim, Facebookovih, Facebookovog… Pravilna uporaba glasi: On je jedan od Facebookovih zaposlenika.