Tag : Ž

Kako je pravilno pisati: žedžati ili žeđati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači biti žedan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđati, žeđam, žeđaš, že..

Read more

Kako je pravilno pisati: žeđ ili žedž? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava želja za tekućinom. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđ, žeđi, žeđ..

Read more

Kako je pravilno pisati: žičani ili žićani? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto izrađeno od žice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičan, žičana, žičanu, žič..

Read more

Kako je pravilno pisati: žičano ili žićano? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto spojeno putem žičane veze. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičano, žičane, žiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: žičara ili žićara? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava prijevozno sredstvo koje vuku žičani konopci. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičara, žičare, žičari, žiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: žiro račun, žiroračun ili žiro-račun? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Radi se o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica od kojih svaka ima svoj naglasak, a u deklinaciji mijenja se samo druga sastavnica. Pravilno se piše: žiro-račun, žiro-računa, žiro-računu, žiro-račun..

Read more

Kako je pravilno pisati: želučani ili želudčani? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na želudac. Nastaje od imenice želudac. U tvorbi ovog pridjeva događa se ispadanje suglasnika. Pravilno je pisati želučani, želučanog, želučanom, želuča..

Read more

Kako je pravilno pisati: ždrijelo ili ždrjelo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom. Dolazi od praslavenske riječi žerdlo. Pravilno se piše: ždrijelo, ždrijela, ždrijelu, ždrijelom, ž..

Read more

Kako je pravilno pisati: žlijeb ili žljeb? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici koja dolazi od praslavenske riječi želbъ. Naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše: žlijeb, žlijeba, žlijebom, žlijebu. Međutim, u množini imenica glasi: žljebovi, žljebova, žljebove, ž..

Read more

Kako je pravilno pisati: žljebast ili žlijebast? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Riječ je o pridjevu koji dolazi od imenice žlijeb. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše: žljebast, žljebasta, žljebastu, žljebastom, žljebast..

Read more