Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Ž

Žedžati ili žeđati?

Kako je pravilno pisati: žedžati ili žeđati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači biti žedan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđati, žeđam, žeđaš, žeđa…

Žeđ ili žedž?

Kako je pravilno pisati: žeđ ili žedž? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava želja za tekućinom. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđ, žeđi, žeđima…

Žičano ili žićano?

Kako je pravilno pisati: žičano ili žićano? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto spojeno putem žičane veze. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičano, žičane, žičanih…

Žičara ili žićara?

Kako je pravilno pisati: žičara ili žićara? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava prijevozno sredstvo koje vuku žičani konopci. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičara, žičare, . . . Pročitaj više

Žičani ili žićani?

Kako je pravilno pisati: žičani ili žićani? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto izrađeno od žice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žičan, žičana, žičanu, žičani…

Žiro-račun, žiro račun ili žiroračun?

Kako je pravilno pisati: žiro račun, žiroračun ili žiro-račun? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S . . . Pročitaj više

Želučani ili želudčani?

Kako je pravilno pisati: želučani ili želudčani? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na želudac. Nastaje od imenice želudac. U tvorbi ovog pridjeva događa se ispadanje suglasnika. Pravilno je pisati želučani, želučanog, želučanom, želučanim…

Žlijeb ili žljeb?

Kako je pravilno pisati: žlijeb ili žljeb? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ždrijelo ili ždrjelo?

Kako je pravilno pisati: ždrijelo ili ždrjelo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom. Dolazi od praslavenske riječi žerdlo. Pravilno se piše: ždrijelo, ždrijela, ždrijelu, ždrijelom, ždrijelima.

Žljebić ili žlijebić?

Kako je pravilno pisati: žljebić ili žlijebić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Riječ je o umanjenici odnosno deminutivu imenice žlijeb. Umanjenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: žljebić, žljebića, žljebiću, žljebićem, žljebićima…