Tag : I

Kako je pravilno pisati: izljećiteljica ili izlječiteljica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. Označava osobu koja se bavi iscjeljivanjem. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječiteljica, izlječiteljice, izlječitelj..

Read more

Kako je pravilno pisati: izljećivost ili izlječivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je izlječivo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječivost, izlječivosti, izlječivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: izlječiteljica ili izliječiteljica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. Označava osobu koja se bavi iscjeljivanjem. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječiteljica, izlječiteljice, izlječitelj..

Read more

Kako je pravilno pisati: izljepiti ili izlijepiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači nešto zalijepiti ili lijepljenjem prekriti površinu nečega. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlijepiti, izlijepim, izlijepiš, izlij..

Read more

Kako je pravilno pisati: izliječitelj ili izlječitelj? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izl..

Read more

Kako je pravilno pisati: izljećitelj ili izlječitelj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izl..

Read more

Kako je pravilno pisati: izbjeglićki ili izbjeglički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na izbjeglice. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izbjeglički, izbjegličkog, izbjeglič..

Read more

Kako je pravilno pisati: inaćica ili inačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto drugo po obliku. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati inačica, inačice, inač..

Read more

Kako je pravilno pisati: izlječenje ili izliječenje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava rezultat uspješnog liječenja. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječenje, izlječenja, izlječe..

Read more

Kako je pravilno pisati: izljećenje ili izlječenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava rezultat uspješnog liječenja. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječenje, izlječenja, izlječe..

Read more