Tag : I

Kako je pravilno pisati: iščašenje ili išćašenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava ozljeda zgloba. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iščašenje, iščašenja, iščaše..

Read more

Kako je pravilno pisati: izričaj ili izrićaj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava izraz ili izreka. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izričaj, izričaja, izrič..

Read more

Kako je pravilno pisati: ističe ili istiće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine prezenta glagola isticati koji znači izdvojiti nešto. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ističe, ističem, istič..

Read more

Kako je pravilno pisati: iznevjerenost ili iznevijerenost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava nešto ili nekoga tko je iznevjeren. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iznevjerenost, iznevjerenosti, iznevjerenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: iznevjeren ili iznevijeren? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači biti izdan od nekoga, prevaren. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iznevjeren, iznevjerena, iznevjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: iznevijeriti ili iznevjeriti? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači pogaziti danu riječ, izdati nekoga. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iznevjeriti, iznevjerim, iznevjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: iznajmljivač ili iznajmljivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava nekoga tko iznajmljuje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iznajmljivač, iznajmljivača, iznajmljivaču, iznajmljiva..

Read more

Kako je pravilno pisati: idući ili iduči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što slijedi, što je na redu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati idući, idućeg, idućem, idu..

Read more

Kako je pravilno pisati: izbjeći ili izbječi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači skloniti se od nečega neugodnog ili opasnog. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izbjeći, izbjegnem, izbjegneš, izbjegne, izbjegn..

Read more

Kako je pravilno pisati: inače ili inaće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji znači u protivnom, drugačije, na drugi način. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more