Tag : I

Kako je pravilno pisati: izvatka ili izvadka? Imenica izvadak označava ono što je izvađeno iz cjeline, odlomak. U genitivu dolazi do dvije glasovne promjene, od kojih je prva nepostojano a (izvadak + a > izvadka). Budući da su se time zvučni glas d i bezvučni glas k našli zajedno, dolazi do obezvučenja prvoga suglasnika te ..

Read more

Kako je pravilno pisati: Islam ili islam? Imenica označava monoteističku religiju zasnovanu na vjeri u Alaha prema učenju njegova proroka Muhameda, a počiva na Kur̕anu. Dolazi od arapskog islām, što znači pokornost Božjoj volji. Budući da je radi o religiji, riječ se piše malim početnim slovom, poput riječi budizam, katoličanstvo, judaizam. Dakle, pravilno je: islam, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: iscuriti ili izcuriti? Glagol dolazi u značenju ‘isteći cureći mlazom’, kada se radi o tekućini. Nastao je u tvorbi od prijedloga iz i glagola curiti. Budući da su se zajedno našli zvučni glas z te bezvučno c, prvi se glas obezvučio prešavši u s (iz + curiti > izcuriti > iscuriti). ..

Read more

Kako je pravilno pisati: introvertiranost ili introvertnost? Imenica označava sklonost pojedinca da se bavi sobom, vlastitim mislima i osjećajima, izbjegavajući kontakte s drugim ljudima. Dolazi od latinskih riječi intro- (unutra) + vertere (okretati). Pravilno je pisati introvertiranost, introvertiranosti, introvertiranosti/introvertiranošću, introvertiranostima… Također je pravilno: introvertiran, introvertan, introvertirano, introvert, introverzija. Antonim odnosno suprotnica glasi ekstrave..

Read more

Kako je pravilno pisati: interijer ili interjer? Imenica označava unutrašnjost stana, dvorane ili drugog namjenskog prostora, a dolazi od latinskog interior (unutrašnji). Riječ je pravilno pisati s ije: interijer, interijera, interijeru, interijerom, interijeri, interijerima… Antonim odnosno suprotnica riječi interijer jest e..

Read more

Kako je pravilno pisati: INA-e ili INE? Navedena je imenica nastala kraćenjem naziva Industrija nafte. Pokrate se u pravilu pišu velikim slovima (EU, DNK, HEP, USB) te se pri njihovoj sklonidbi u pisanju između pokrate i padežnog nastavka umeće spojnica. Pravilno je dakle pisati: INA, INA-e, INA-i, INA-om, ali i pridjev INA-in. Pokrate se mogu ..

Read more

Kako je pravilno pisati: instant-juha ili instant juha? Riječ je nastala spajanjem dviju sastavnica (instant i juha), pri čemu prvi dio riječi označava ono što ima takav sastav da se može prirediti brže nego što bi na uobičajen, tradicionalan način. Budući da sastavnice označavaju jedan pojam te da je svaka zadržala svoj naglasak, pravilno je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: inaćenje ili inačenje? Imenica označava radnju tjeranja inata, prkosa. Izvedena je od glagola inatiti se, dodavanjem jednog od sufiksa za glagolsku imenicu (-jenje). U riječi se nepalatalni suglasnik t spojio s glasom j te je nastao palatalni suglasnik ć (inat + jenje > inaćenje). Tu glasovnu promjenu nazivamo jotacija. Pravilno je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: iscijelitelj ili iscjelitelj? Imenica označava onog koji iscjeljuje, a nastala je u tvorbi prema glagolu iscijeliti, nadodavanjem sufiksa -telj koji upućuje da je riječ o vršitelju glagolske radnje. Imenicu je pravilno pisati s je: iscjelitelj, iscjelitelja, iscjelitelju, iscjeliteljem, iscjelitelji, iscjelitelj..

Read more

Kako je pravilno pisati: imućan ili imučan? Pridjev označava onog koji posjeduje mnoga materijalna dobra, koji je dobra imovinskog stanja, a nastao je prema praslavenskom iměti (imati). Riječ je pravilno pisati s ć: imućan, imućna, imućnu, imućnom, imućni, imućnih, imućnim..

Read more