Tag : V

Kako je pravilno pisati: vrabca ili vrapca? Ovdje je riječ o glasovnoj promjeni jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kad se zvučni glas b nađe ispred bezvučnog glasa c, prelazi u svoj bezvučni parnjak p. Stoga je pravilno pisati vrapca, vrapcu, vrapcem, vrapci, vrapc..

Read more

Kako je pravilno pisati: vodit će, voditi će ili vodiće? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Futur prvi se tvori od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva. Kad je infinitiv na prvom mjestu, koristi se njegov krnji oblik. Pravilno je: vodit ću, vodit ćeš, vodit ćemo, vodit ćete, vodit ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vagon-restoran ili vagon restoran? Ovdje je riječ o složenici od dviju sastavnica. Svaka sastavnica ima svoj naglasak i značenje i u sklonidbi se samo druga sastavncia deklinira. Pravilno se piše vagon-restoran, vagon-restoranu, vagon-restorani, vagon-restoran..

Read more

Kako je pravilno pisati: vjera ili vijera? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog věra. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše: vjera, vjeri, vjerom, vjerama, vjerovanje, vjerov..

Read more

Kako je pravilno pisati: vijest ili vjest? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od praslavenske i staroslavenske riječi věstь. Imenica je naglašena dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše vijest, vijesti, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vjećnica ili vijećnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od imenice vijeće. Kad označava članicu vijeća naglašena je dugosilaznim naglaskom, a kad označava zgradu naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je obje pisati vijećnica, vijećnice, vijećnici, vijećnicom, vijećnic..

Read more

Kako je pravilno pisati: vjećnik ili vijećnik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od druge imenice, vijeće, i naglašena je dugosilaznim naglaskom. Pravilno se piše vijećnik, vijećnika, vijećniku, vijećnikom, vijećnici, vijećnic..

Read more

Kako je pravilno pisati: vijek ili vjek? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog věkъ. Naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše vijek, vijeka, vijeku, vijekom, ali: vjekovi, vjekovima..

Read more

Kako je pravilno pisati: vijenac ili vjenac? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog věnьcь. U hrvatskom jeziku naglašena je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše vijenac, vijenca, vijencu, vijenc..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrijedan ili vrjedan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Pridjev dolazi od glagola vrijediti i ima dugouzlazni naglasak. Pravilno se piše vrijedan, vrijedna, vrijedno, vrijednim, vrijednog, vrijed..

Read more