Tag : V

Kako je pravilno pisati: vjetrenjaća ili vjetrenjača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mlin pokretan snagom vjetra. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrenjača, vjetrenjače, vjetrenja..

Read more

Kako je pravilno pisati: vijetrobranska ili vjetrobranska? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na vjetrobran. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrobranska, vjetrobranske, vjetrobrans..

Read more

Kako je pravilno pisati: vježbi, vježba ili vježaba? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan genitiv množine imenice vježba. U uporabi u hrvatskom jeziku sva su tri oblika: vježba, vježbi, vježaba. Neki jezikoslovci preporučuju oblik: vježaba. Međutim, ispravno je koristiti sva tri oblika u genitivu množine: vježaba, vježbi..

Read more

Kako je pravilno pisati: vidio ili vidjeo? Ovdje je riječ o dvojbi kako pravilno pisati glagolski pridjev radni glagola vidjeti.Pored glagolskog pridjeva trpnog, glagolski pridjev radni sudjeluje u tvorbi glagolskih vremena, a najčešće ga susrećemo u perfektu s pomoćnim glagolom biti. Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i nastavaka -o, -la, -lo, -li, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vele drogerija, vele-drogerija ili veledrogerija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, vele- kao prvi dio riječi označava da je drugi dio riječi višeg stupnja ili nešto veliko. Drogerija je trgovina u kojoj se prodaju lijekovi i kozmetika. Pravilno je pisati spojeno ili sastavljeno: veledrogerija, veledrogerije, veledrogeriji, veledrogerij..

Read more

Kako je pravilno pisati: Večernjak ili Većernjak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava poznati dnevni list. Naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Večernjak, Večernjaka, Večernj..

Read more

Kako je pravilno pisati: većernica ili večernica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava biljka iz roda krstašica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večernica, večernice, večernici, večerni..

Read more

Kako je pravilno pisati: vađenje ili vadženje? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola vaditi. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vađenje, vađenja, vađe..

Read more

Kako je pravilno pisati: vočka ili voćka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stablo na kojem raste voće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati voćka, voćke, voć..

Read more