Tag : V

Kako je pravilno pisati: vučji ili vućji? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji se odnose na vuka ili na način vuka. Naglašeni su kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vučji, vučjeg, vu..

Read more

Kako je pravilno pisati: vučjak ili vućjak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava mjesto na kojem borave vukovi ili pas koji podsjeća na vuka. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vučjak, vučjaka, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vučica ili vućica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ženka vuka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vučica, vučice, vučici, vuči..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrtjeti ili vrtijeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto dovoditi u kružno gibanje. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrtjeti, vrtim, vrtiš, vrti, vrtimo, vrt..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrtača ili vrtaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava udubina u kršu također poznata kao ponikva. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrtača, vrtače, vrtači, vrta..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrjedniji ili vrijedniji? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva vrijedan kojim se označava nešto što je dragocjen ili netko marljiv. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrjedniji, vrjednije, vrjedni..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrijeđati ili vrjeđati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači odnositi se prema nekome bez poštovanja. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrijeđati, vrijeđam, vrijeđaš, vrije..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrijednosnica ili vrjednosnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrijednosni papir. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrijednosnica, vrijednosnice, vrijednosn..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrčina ili vrćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice vrč. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrčina, vrčine, vrčini, vrči..

Read more

Kako je pravilno pisati: vrčić ili vrćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice vrč. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vrčić, vrčića, vrčiću, vrči..

Read more