Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: V

Vezano uz ili vezano za?

Kako je pravilno pisati: vezano uz ili vezano za? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati veznički izraz vezano uz ili vezano za. Često se koristi u pisanju eseja, znanstvenih i drugih radova, kao praktičan način povezivanja teksta. Dolazi od glagola vezati (u doslovnom značenju, spojiti dva kraja užeta) te . . . Pročitaj više

Vodka ili votka?

Kako je pravilno pisati: vodka ili votka? Imenica označava vrstu alkoholnog pića koja se proizvodi fermentacijom i destilacijom krumpira ili žitarica. Vjerojatno je ovo žestoko piće većini ljudi jedna od prvih asocijacija na površinom najveću zemlju na svijetu – Rusiju. U ruskom jeziku ovo se piće naziva: Во́дка. U hrvatskoj . . . Pročitaj više

Vi bi ili vi biste?

Kako je pravilno pisati: vi bi ili vi biste? Ova dvojba najčešće nastaje zbog sve većeg utjecaja razgovornog jezika na standarni jezik. Razgovorni stil se danas može čuti i na mjestima gdje mu i nije mjesto, poput Hrvatskog sabora. Tako se često i može čuti oblik vi bi, a trebalo . . . Pročitaj više

Vjetrenjača ili vjetrenjaća?

Kako je pravilno pisati: vjetrenjaća ili vjetrenjača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mlin pokretan snagom vjetra. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrenjača, vjetrenjače, vjetrenjači…

Vjetrobranska ili vijetrobranska?

Kako je pravilno pisati: vijetrobranska ili vjetrobranska? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na vjetrobran. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrobranska, vjetrobranske, vjetrobranskoj…

Vježbi, vježba ili vježaba?

Kako je pravilno pisati: vježbi, vježba ili vježaba? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan genitiv množine imenice vježba. U uporabi u hrvatskom jeziku sva su tri oblika: vježba, vježbi, vježaba. Neki jezikoslovci preporučuju oblik: vježaba. Međutim, ispravno je koristiti sva tri oblika u genitivu množine: vježaba, vježbi, vježba.

Vidio ili vidjeo?

Kako je pravilno pisati: vidio ili vidjeo? Ovdje je riječ o dvojbi kako pravilno pisati glagolski pridjev radni glagola vidjeti.Pored glagolskog pridjeva trpnog, glagolski pridjev radni sudjeluje u tvorbi glagolskih vremena, a najčešće ga susrećemo u perfektu s pomoćnim glagolom biti. Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i . . . Pročitaj više

Veledrogerija, vele-drogerija ili vele drogerija?

Kako je pravilno pisati: vele drogerija, vele-drogerija ili veledrogerija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, vele- kao prvi dio riječi označava da je drugi dio riječi višeg stupnja ili nešto veliko. Drogerija je trgovina u kojoj se prodaju lijekovi i kozmetika. Pravilno je pisati spojeno ili . . . Pročitaj više

Video format, video-format ili videoformat?

Kako je pravilno pisati: video format, videoformat ili video-format? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše videoformat, videoformata, videoformatu…

Večernjak ili Većernjak?

Kako je pravilno pisati: Večernjak ili Većernjak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava poznati dnevni list. Naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Večernjak, Večernjaka, Večernjaku…