Tag : LJ

Kako je pravilno pisati: ljepotan ili lijepotan? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava nekoga izrazito lijepog. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ljepotan, ljepotana, ljepotanu, ljepota..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepotica ili lijepotica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava izrazito lijepu ženu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ljepotica, ljepotice, ljepoticom, ljepot..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljetnji ili ljetni? Ovdje se radi o pridjevu nastalom od imenice ljeto. Pridjev je naglašen kratkosilaznim naglaskom i ima značenje ‘koji se odnosi na ljeto’. Pravilno se piše: ljetni, ljetna, ljetno, ljetnim, ljetnih, ljetnog… Često se nalazi u sintagmama, poput ljetni praznici, ljetne haljine, ljetni d..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljuljačka ili ljuljaćka? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica dolazi od glagola ljuljati, a pravilno ju je pisati s glasom č: ljuljačka, ljuljačke, ljuljačkom, ljuljačk..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepuškast ili lijepuškast? Pridjev nastaje od pridjeva lijep koji pak dolazi od praslavenskog i staroslavenskog lěpъ. Dok je odraz jata u pridjevu lijep naglašen dugosilaznim naglaskom, u pridjevu ljepuškast naglasak je kratkosilazni (izgovara se brzo). Zato je pravilno pisati: ljepuškast, ljepuškasti, ljepuškaste… Isto tako ispravno je: ljepota, ljepotica, ljepušan, ljepot..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljevoruk ili lijevoruk? Pridjev nastaje od tvorbi od pridjeva lijev i imenice ruka. Označava osobu koja se vještije služi lijevom rukom, za razliku od onog tko je desnoruk. Može se reći i dešnjak i ljevak. Premda je ispravno pisati lijev, lijevi, lijeva… u ovoj složenici pravilno je kratiti /ije/ u /je/ ..

Read more

Kako je pravilno pisati: lijepši ili ljepši? Ovdje je riječ o komparativu (drugom stupnju usporedbe) pridjeva lijep / lijepa / lijepo. Iako je ispravno pisati oblike: lijep, lijepa, lijepe, lijepom, lijepog, lijepih… u komparativu se oblik /ije/ pokraćuje u /je/. Ispravno je pisati: ljepše, ljepša, ljepši, ljepših, ljepšima, ljepšeg… Isto se događa i s drugim ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepojka ili lijepojka? Imenica u značenju ‘ljepotica’ dolazi od praslavenske riječi lěpъ. Iako je ispravno pisati: lijep, lijepog, lijepa, lijepomu, lijepi, lijepoga… imenicu je ispravno pisati: ljepojka. Naime, lijep ima dugosilazni naglasak (izgovara se dugo), a ljepojka ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). Pravilno je: ljepojka, ljepojke, ljepojci, ljepojaka, ljepojk..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljubićast ili ljubičast? U svom korijenu pridjev ima praslavensku i staroslavensku riječ ljubiti. Kad je riječ o konkretnom pridjevu, označava da je što boje koja je mješavina plave i crvene, a pravilno se piše: ljubičast. Ispravno je: ljubičastom, ljubičasti, ljubičastog, ljubičastima, ljubičas..

Read more