Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: LJ

Ljevoruk ili lijevoruk?

Kako je pravilno pisati: ljevoruk ili lijevoruk? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ljepotan ili lijepotan?

Kako je pravilno pisati: ljepotan ili lijepotan? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ljeskov ili lijeskov?

Kako je pravilno pisati: lijeskov ili ljeskov? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto od lijeske. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljeskov, ljeskova, ljeskovu…

Ljekarnica ili lijekarnica?

Kako je pravilno pisati: ljekarnica ili lijekarnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja radi u ljekarni. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekarnica, ljekarnice, . . . Pročitaj više

Ljekarnik ili lijekarnik?

Kako je pravilno pisati: ljekarnik ili lijekarnik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja radi u ljekarni. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekarnik, ljekarnika, . . . Pročitaj više

Ljekovit ili lijekovit?

Kako je pravilno pisati: lijekovit ili ljekovit? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava osobina nečega što služi za liječenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekovit, ljekovita, ljekoviti…

Ljepotica ili lijepotica?

Kako je pravilno pisati: ljepotica ili lijepotica? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ljetni ili ljetnji?

Kako je pravilno pisati: ljetni ili ljetnji? U ovom primjeru riječ je o odabiru između dvaju pridjeva koje možemo čuti u hrvatskom jeziku. No, samo jedan od dvaju pridjeva pravilno je koristiti. Ovdje se radi o pridjevu nastalom od imenice ljeto. Pridjev je naglašen kratkosilaznim naglaskom i ima značenje ‘koji . . . Pročitaj više

Ljuljačka ili ljuljaćka?

Kako je pravilno pisati: ljuljačka ili ljuljaćka? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Lijepuškast ili ljepuškast?

Kako je pravilno pisati: ljepuškast ili lijepuškast? Pridjev nastaje od pridjeva lijep koji pak dolazi od praslavenskog i staroslavenskog lěpъ. Dok je odraz jata u pridjevu lijep naglašen dugosilaznim naglaskom, u pridjevu ljepuškast naglasak je kratkosilazni (izgovara se brzo). Zato je pravilno pisati: ljepuškast, ljepuškasti, ljepuškaste… Isto tako ispravno je: . . . Pročitaj više