Tag : LJ

Kako je pravilno pisati: lijeskov ili ljeskov? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto od lijeske. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljeskov, ljeskova, ljesk..

Read more

Kako je pravilno pisati: lijekovit ili ljekovit? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava osobina nečega što služi za liječenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekovit, ljekovita, ljekov..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljekarnik ili lijekarnik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja radi u ljekarni. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekarnik, ljekarnika, ljekarn..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljekarnica ili lijekarnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja radi u ljekarni. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekarnica, ljekarnice, ljekarn..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepotan ili lijepotan? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava nekoga izrazito lijepog. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ljepotan, ljepotana, ljepotanu, ljepota..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepotica ili lijepotica? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljetnji ili ljetni? Ovdje se radi o pridjevu nastalom od imenice ljeto. Pridjev je naglašen kratkosilaznim naglaskom i ima značenje ‘koji se odnosi na ljeto’. Pravilno se piše: ljetni, ljetna, ljetno, ljetnim, ljetnih, ljetnog… Često se nalazi u sintagmama, poput ljetni praznici, ljetne haljine, ljetni d..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljuljačka ili ljuljaćka? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica dolazi od glagola ljuljati, a pravilno ju je pisati s glasom č: ljuljačka, ljuljačke, ljuljačkom, ljuljačk..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepuškast ili lijepuškast? Pridjev nastaje od pridjeva lijep koji pak dolazi od praslavenskog i staroslavenskog lěpъ. Dok je odraz jata u pridjevu lijep naglašen dugosilaznim naglaskom, u pridjevu ljepuškast naglasak je kratkosilazni (izgovara se brzo). Zato je pravilno pisati: ljepuškast, ljepuškasti, ljepuškaste… Isto tako ispravno je: ljepota, ljepotica, ljepušan, ljepot..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljevoruk ili lijevoruk? Pridjev nastaje od tvorbi od pridjeva lijev i imenice ruka. Označava osobu koja se vještije služi lijevom rukom, za razliku od onog tko je desnoruk. Može se reći i dešnjak i ljevak. Premda je ispravno pisati lijev, lijevi, lijeva… u ovoj složenici pravilno je kratiti /ije/ u /je/ ..

Read more