Tag : S

Kako je pravilno pisati: sretan ili srećan? Ovdje je riječ o odabiru kako pisati – sretan ili srećan. Riječ je o pridjevu u muškom rodu. U hrvatskom jeziku točna je samo jedna varijanta pisanja, dok druga pripada drugom jeziku – srpskom. Radi se o pridjevu kojim se označava emocionalno stanje sreće. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: saćiniti ili sačiniti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačiniti, sačinim, sačiniš. sač..

Read more

Kako je pravilno pisati: saćinjavati ili sačinjavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačinjavati, sačinjavam, sačinjav..

Read more

Kako je pravilno pisati: svjetiljki ili svjetiljci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice svjetiljka. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u glasove c, z i s. Pravilno je da se glasovna promjena sibilarizacija provodi te u ..

Read more

Kako je pravilno pisati: suigračica ili suigraćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja igra u istoj momčadi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sugiračica, suigračice, suigrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: suigrački ili suigraćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na suigrače. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati suigrački, suigračkog, suigra..

Read more

Kako je pravilno pisati: skućen ili skučen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je zbijeno, stisnuto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučeno, skučen, skučena, skučene, skuč..

Read more

Kako je pravilno pisati: skućenost ili skučenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je skučeno. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučenost, skučenosti, skučenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: skućeno ili skučeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je zbijeno, stisnuto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučeno, skučena, skučene, skuč..

Read more

Kako je pravilno pisati: skeptićan ili skeptičan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onoga koji je obuzet skepsom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptičan, skeptična, skepti..

Read more