Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: S

Svog ili svojeg?

Kako je pravilno pisati: svog ili svojeg? Ovdje je riječ o tome kako pisati genitiv jednine povratno-posvojne zamjenice svoj. U hrvatskom jeziku prisutni su oblici – svog, svoga, svojega, svojeg. U svakodnevnom govoru dopušteno je koristiti sve varijante. No, ako želimo pisati kakav rad, služiti se standardnim jezikom – valja . . . Pročitaj više

S poštovanjem ili sa poštovanjem?

Kako je pravilno pisati: s poštovanjem ili sa poštovanjem? Ovdje je riječ o izrazu s prijedlogom s ili sa te imenicom srednjeg roda poštovanje. Prijedlog s ili sa dolazi u padežu instrumentalu, kojim se označava sredstvo ili društvo. Imenica poštovanje srednjeg je roda i dolazi od glagola poštovati. Označava izraz . . . Pročitaj više

Subkultura ili supkultura?

Kako je pravilno pisati: subkultura ili supkultura? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je pojam najviše prisutan u sociologiji, znanosti koja se bavi društvom. Označava kulturni život koji se odvija u nekoj društvenoj skupini, najčešće određenoj generaciji, a često je u sukobu s takozvanom glavnom kulturnom odnosno mainstream . . . Pročitaj više

Stolac ili stolica?

Kako je pravilno pisati: stolac ili stolica? Stolac i stolica imenice su koje označavaju dio pokućstva ili namještaja namijenjen sjedenju jedne osobe. Imenica stolac muškog je roda, a imenica stolica ženskog roda. Riječi dolaze od praslavenskog i staroslavenskog stolъ, a u ruskom i poljskom jeziku danas prisutne su iste riječi. . . . Pročitaj više

Stoga ili s toga?

Kako je pravilno pisati: stoga ili s toga? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom primjeru, s toga ili stoga, odgovor je taj da se ponekad piše rastavljeno, a ponekad sastavljeno. No, takvo pisanje nije proizvoljno, već ovisi o čemu se radi. Veznik u zaključnim rečenicama . . . Pročitaj više

Sliki ili slici?

Kako je pravilno pisati: sliki ili slici? Ovdje je riječ o tome provodi li se kod imenice slika sibilarizacija ili ne.Sibilarizacija je glasovna promjena pri kojoj se glasovi k, g i h ispred e i i mijenjaju u glasove c, z i s. Neki od primjera u kojima se sibilarizacija . . . Pročitaj više

Stolnjak, stoljnjak ili stonjak?

Kako je pravilno pisati: stolnjak, stoljnjak ili stonjak? U ovom primjeru radi se o jednoj veoma svakodnevnoj riječi koja dobiva tolike varijante u pismu i govoru, upravo zbog svoje vrste uporabe. Zasigurno smo svi mnogo puta vidjeli raznorazne načine pisanja istog izraza. Imenica muškog roda (koju stereotipno obožavaju žene) dolazi . . . Pročitaj više

Samnom ili sa mnom?

Kako je pravilno pisati: samnom ili sa mnom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Radi se o izrazu koji se sastoji od prijedloga sa i instrumentala zamjenice ja: mnom. Pravilno se piše razdvojeno: sa mnom. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:Otišla je sa mnom na tri koncerta i . . . Pročitaj više

Sve jedno ili svejedno?

Kako je pravilno pisati: sve jedno ili svejedno? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Najčešće se oblik svejedno koristi kao prilog, posebice u konstrukcijama odgovora na svakodnevna pitanja:Koji okus želiš? Svejedno mi je.Želite li plavu ili zelenu stolicu? Svejedno je. U iznimnim slučajevima, od kojih su neki . . . Pročitaj više

Srećan ili sretan?

Kako je pravilno pisati: sretan ili srećan? Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima. Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski . . . Pročitaj više