Tag : S

Kako je pravilno pisati: suosjećajno ili suosječajno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava suosjećanje s nekim ili nečim. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati suosjećajno, suosjećajni, suosjeća..

Read more

Kako je pravilno pisati: sučeljavanje ili sućeljavanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola sučeljavati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sučeljavanje, sučeljavanja, sučeljava..

Read more

Kako je pravilno pisati: sadistički ili sadistićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na sadiste ili sadizam. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sadistički, sadističkim, sadisti..

Read more

Kako je pravilno pisati: super heroj ili superheroj? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje se radi o imenici muškog roda koja se sastoji od prefiksoida super i imenice heroj. Pravilno se piše spojeno odnosno sastavljeno: superheroj, superheroja, superherojima, superheroju, superheroji… Isto vrijedi i za imenicu: superjunak, superjunaku, superjunaci, superjunac..

Read more

Kako je pravilno pisati: samo uništenje ili samo-uništenje ili samouništenje? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Riječ je o imenici srednjeg roda i označava čin kojim netko uništava sama sebe. Pravilno se piše sastavljeno: samouništenje, samouništenjem, samouništenju, samouništenja, samouništenj..

Read more

Kako je pravilno pisati: super-širitelj, super širitelj ili superširitelj? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje se radi o spoju riječi od prefiksoida super i imenice širitelj. Pravilno se piše sastavljeno: superširitelj, superširitelja, superširiteljima, superširiteljem, superširite..

Read more

Kako je pravilno pisati: stočarica ili stoćarica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava uzgajivačica stoke. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati stočarica, stočarice, stočar..

Read more

Kako je pravilno pisati: Stobreč ili Stobreć? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava naselje blizu Splita. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Stobreč, Stobreča, Stobreču, Stobre..

Read more

Kako je pravilno pisati: Stobrečanin ili Stobrećanin? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnik Stobreča. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Stobrečanin, Stobrečanina, Stobrečan..

Read more

Kako je pravilno pisati: spriječen ili sprječen? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači onemogućiti nekoga da nešto učini. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati spriječen, spriječena, spriječ..

Read more