Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Š

Što ili šta?

Kako je pravilno pisati: što ili šta? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju upitne i odnosne zamjenice kojom u hrvatskom jeziku često započinjemo pitanja. O samom podrijetlu riječi, zamjenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika čьto. U hrvatskom jeziku danas imamo kajkavski oblik – kaj, te čakavski oblik – ča, . . . Pročitaj više

Španjolska ili Španija?

Kako je pravilno pisati: Španjolska ili Španija? Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima. Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski . . . Pročitaj više

Što god ili štogod

Kako je pravilno pisati: što god ili štogod Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju dopušteno je pisati i rastavljeno, što god, i spojeno odnosno sastavljeno štogod. No, ta dva različita načina pisanja nisu zamjenjiva. To jest, imaju različito značenje i koriste se u različitim . . . Pročitaj više

Šesto ili šeststo?

Kako je pravilno pisati: šesto ili šeststo? Ovdje je riječ o pisanju brojeva. U jednom slučaju riječ je o glavnom broju, a u drugom slučaju o rednom broju. Odnosno, oba načina pisanja su točna, šesto i šeststo, ali ne u istom značenju. Šesto (6.) je redni broj, kao što se . . . Pročitaj više

Štapić ili štapič?

Kako je pravilno pisati: štapič ili štapić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice štap. Tvori se od imenice štap i nastavka -ić. Pravilno se piše: štapić, štapića, štapiću, štapićima…

Šivačica ili šivaćica?

Kako je pravilno pisati: šivaćica ili šivačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivačica, šivačice, šivačici, . . . Pročitaj više

Šivačnica ili šivaćnica?

Kako je pravilno pisati: šivaćnica ili šivačnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radionica koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivačnica, šivačnice, šivačnici…

Šivaća ili šivača?

Kako je pravilno pisati: šivaća ili šivača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za šivanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivaća, šivaće, šivaći…

Šivać ili šivač?

Kako je pravilno pisati: šivač ili šivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivač, šivača, šivaču, . . . Pročitaj više

Šivaći ili šivači?

Kako je pravilno pisati: šivaći ili šivači? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za šivanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivaći, šivaćeg, šivaćem…