Tag : Š

Kako je pravilno pisati: štapič ili štapić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice štap. Tvori se od imenice štap i nastavka -ić. Pravilno se piše: štapić, štapića, štapiću, štapić..

Read more

Kako je pravilno pisati: šivaći ili šivači? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za šivanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivaći, šivaćeg, šiva..

Read more

Kako je pravilno pisati: šivaća ili šivača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za šivanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivaća, šivaće, šiva..

Read more

Kako je pravilno pisati: šivač ili šivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivač, šivača, šivaču, šiva..

Read more

Kako je pravilno pisati: šivaćica ili šivačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivačica, šivačice, šivačici, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: šivaćnica ili šivačnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radionica koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivačnica, šivačnice, šivačn..

Read more

Kako je pravilno pisati: šačica ili šaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu, odnosno umanjenici imenice šaka. Pravilno se piše s glasom /č/: šačica, šačice, šačicom, šačicama. Primjer pravilne uporabe jest: Na događaju se pojavilo svega šač..

Read more

Kako je pravilno pisati: Španjolska ili Španija? Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan naziv za europsku državu koja se nalazi na jugozapadu Europe s glavnim gradom Madridom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše Španjolska, Španjolske, Španjolskoj, španjolski, španjol..

Read more

Kako je pravilno pisati: Švajcarska ili Švicarska? Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan od dvaju naziva koji se često mogu čuti za državu u središnjoj Europi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: Švicarska, Švicarske, Š..

Read more

Kako je pravilno pisati: šeširdžija ili šeširđija? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja nosi šešir, a često se koristi u pogrdnom značenju. Riječ dolazi od imenice šešir i sufiksa turskog podrijetla -džija. Imenica se u hrvatskom ..

Read more